Kjøligere boligmarked

Tross gode utsikter for norsk økonomi generelt, så tyder stadig flere tegn på at boligmarkedet får oppleve en nedtur i året vi er gått inn i.

– Det siste året er ordreinngangen til Block Watne redusert med 15 prosent. Tendensen er den samme i hele byggebransjen, sier administrerende direktør Sverre Larssen i Byggenæringens Landsforening til Dagens Næringsliv.

Tregere salg
Selv om de største aktørene allerede melder om færre igangsatte prosjekter, så tar det likevel lengre tid å selge de boligene som nå kommer ut på markedet. Det er ikke uten grunn at det nå dukker opp forsikringstilbud for dem som ønsker å sikre seg mot å bli sittende med to boliger, i de tilfeller de kjøper ny bolig før den gamle er solgt, og sistnevnte blir vanskelig å selge. For mange er nok å betjene lånet på en bolig.

Omtrent hvert tredje eiendomsmeglerfirma gikk med underskudd i fjor, og formann Øivind Tandberg i Norges Eiendomsmeglerforbund spår flere konkurser i bransjen.

USA og Danmark
Psykologisk mer enn direkte er boligkjøperne påvirket av boligkrakket i USA, der mange som med svak betalingsevne har fått lån de ikke klarer å betjene. Nå kommer tvangssalg og den voksende og ubetalte gjelda blir et problem ikke bare for bologkjøperne, men også bankene. Nå slår de økonomiske problemene i USA også ut i lavere vekst i forbruket, og det er drivkraften i hele den amerikanske økonomien.

I Danmark har de lenge sett et fallende nivå på boligprisene og en tørke i ordretilgangen. Et av tre boligbyggeselskaper regner med å kutte i staben allerede før sommerferien, skriver den danske næringslivsavisen Børsen. Foreløpig har ikke prisnivået på boliger her i landet falt like mye som i Danmark.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *