Boligprosjekt strander i strandsonen

En privat utbygger trekker forslaget om å bygge 39 eneboliger ved innsjøen Eikeren fordi kommunen vil begrense det med to boliger. Det ser ut til at prosjektet strander på strandsonebestemmelsene.

Prosjektet som er kalt Rydningen, ligger sør for tettstedet Eidsfoss i Hof i Vestfold, og har vært omstridt fordi det delvis ligger innenfor den 100 meter brede strandsonen.
Kommunen vil gjerne ha utbyggingen for å sikre en vekst i folketallet, men skeptikere har reagert på at deler av det nye prosjektet kommer for nært til vannet.
Da forslaget ble behandlet i utvalg for teknikk, landbruk og miljø i Hof, ble det vedtatt å ta ut to av tomtene i prosjektet for å unngå konflikt med strandsonen.

Ifølge lokalavisa Jarlsberg har dette fått utbyggeren AS Eidsfos Verk til å trekke forslaget.
I et brev til kommunen skriver utbyggerfirmaet at de er overrasket over vedtaket om at reguleringsplanen for byggefeltet er endret på vesentlige punkter. Endringene gjør at de store investeringene til vei, vann og avløp vanskelig kan gjennomføres uten tap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *