Møte om energikrav til uka

Torsdag til uka, 13. desember, skal Statens byggetekniske etat (BE) møte RIF og Sintef for å starte prosessen med å se på beregningsmodellen for energibruk i næringsbygg på nytt.

Dette møtet er en oppfølging etter at Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa mandag innkalte Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Erichsen & Horgen og Norske Arkitekters Landsforbund til møte om saken. Statsråden er engasjert i miljø-, energi- og klimadebatten. Hun er også interessert i å vite mer om grunnlaget for at RIF har inntatt en så kritisk holdning til de nye ergikravene, og bidra til å rydde opp i den faglige uenigheten. Stridens kjerne er som kjent de nye energikravene til bygg som kom tidligere i år i revidert forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK).
Ifølge VVS-aktuelt sa Kleppa etter møtet mandag at hun har full tiltro til at fagmiljøene i Norge klarer å bli enige om å bruke standardiserte utregningsmetoder.
– Om faglig diskusjon og erfaringer viser at de nye energikravene ikke får den effekten vi ønsker, vil vi selvsagt se på kravene og foreta endringer. Vi er hele tiden åpne for gode innspilll. Dette kan være aktuelt allerede i arbeidet som følger av ny plan- og bygningslov, sa statsråden til VVS-aktuelt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *