10 år i etatkværna

For 10 år siden begynte Terje Melleberg en prosess for å få godkjent og bygd en enebolig i Oslo, men fortsatt fire år etter innflytting, har ha ikke fått ferdigattest. I tre og et halvt år ble saken glemt i Plan- og bygningsetaten, og for det ble Melleberg tilkjent 970.000 kroner i erstatning.

Bygget er fortsatt ikke lovlig godkjent og han har politianmeldt etaten. Plan- og bygningsetaten på sin side beklager forglemmelser og bruk av feil kart, men hevder at den lange saksbehandlingen skyldes mangelfullt utfylte søknader og amatørskap fra søkers side.
Vi andre som ser det utenfra kan jo spørre om det ikke er flere amatører i denne saken.

Feil kart
Da Melleberg skulle søke om byggetillatelse, fikk han et kart over tomta fra kommunen som viste seg å være feil, selv om kommunen to ganger var på tomta, målte den opp og bekreftet at kartet stemte. Men fordi kartet viste en større tomt enn i virkeligheten, ble byggingen stanset fordi tomteutnyttelsen var for høy. 14 dager etter at byggingen ble tillatt satt i gang igjen, ble den stanset på nytt etter naboprotest, skriver Aftenposten.

To hybler
Fra 1999 og tre og et halvt år framover hørte ikke Melleberg noe fra kommunen. Bygget sto halvferdig og huseieren purret på etaten ukentlig. I løpet av de 10 år saken har versert, har flere saksbehandlere vært involvert.
Selv etter at bygget ble godkjent i politikerorganet Byutviklingskomiteen, sa kommunen nei til ferdigattest. Problemet nå var at det var innredet to, og ikke som først omsøkt kun en hybel i underetasjen. Da krevde kommunen større uteareal. Det ble to hybler etter at huseieren ble pålagt av kommunen å bygge en ny bærekonstruksjon som delte underetasjen i to.

Ny søknad
Plan- og bygningsetaten beklager feil kart, som skyldes omlegging av en vei som etaten ikke har holdt seg oppdatert om, selv om det altså var en annen kommunal etat som hadde ekspropriert veigrunnen fra Mellebergs tomt.
Nå ber etat huseieren om å sende inn en endringssøknad, siden det er blitt flere boenheter i huset enn det først ble søkt om. I mellomtiden har kommunen vedtatt en ny småhusplan, der utnyttelsesgraden er senket og kravet til uteareal er økt.

Ikke alene
Byggmesteren har en rekke ganger omtalt tvilsom og sen saksbehandling fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. I Byggmesterens desemberutgave, som nå er under utsendelse, forteller representanter for Selvaag Hus om sine problemer med kommunal saksbehandling, såvel i Oslo som i flere andre kommuner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *