Må forebygge mer mot dødsbranner

På 10 måneder i år har 64 personer omkommet i branner her i landet. Det er like mange som i hele fjoråret. Brannvernforeningen mener mer må settes inn på å forebygge branner.

– Tallet på omkomne i brann hittil i år er skremmende høyt og det kan bli enda verre. Det gjenstår ennå knapt to måneder av året, og erfaringsmessig er særlig desember en brannfarlig måned, sier adm. direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Det er i boliger de aller fleste omkommer i brann. For å snu den negative utviklingen mener Brannvernforeningen at sentrale myndigheter er nødt til å bevilge mer penger til informasjonskampanjer og andre forebyggende tiltak mot brann i bolig.

– Etter vår oppfatning har verken sentrale myndigheter eller våre politiske folkevalgte på Stortinget vist tilstrekkelig vilje til å prioritere arbeid og tiltak for å redusere antall omkomne i brann de senere årene, poengterer Kalheim.

Med det nåværende nivået på bevilgninger til informasjonskampanjer og andre brannforebyggende tiltak i bolig er det naivt av myndighetene å tro at dødsbrannstatistikken skal vise en nedgang over tid, mener han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *