Bremser AFP-kandidatene

Folk som fyller 62 år før 2010 trenger ikke skynde seg for å ta ut Avtalefestet pensjon (AFP). Statsråd Bjarne Håkon Hanssen lover at ingen i denne aldersgruppen får en lavere pensjon om de fortsetter i arbeid etter fylte 62 år.

Både myndighetene og partene i arbeidslivet ønsker å unngå en kunstig rush av eldre som vil ta ut AFP som følge av usikkerhet knyttet til overgangen fra gammelt til nytt pensjonssystem.

Framtidig AFP før jul
Innen utgangen av året skal det utvalget som drøfter AFP-ordningens videre skjebne avgi sin innstilling. Utvalget ledes av statsråd Hanssen og består av lederne for åtte arbeidslivsorganisasjoner, blant annet NHO og LO. De skal drøfte hvordan AFP-ordningen skal tilpasses den nye folketrygden som skal iverksettes fra 2010.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *