Se hvordan huset tettes

Nå kan du selv se hvordan en bolig kan tettes utvendig og innvendig på Byggmesterens nettsider. I en kort film gir vi et innblikk i hvordan man med dagens metoder kan sørge for at huset tilfredstiller de nye tetthetskravene i Teknisk forskrift 2007 (TEK 07).

Byggmesteren feiret sine 80 år på Bygg Reis Deg-messa, og foruten kake ble det også delt ut film til mange av dem som var innom messestanden. Filmen viser et tømrerlag i full sving med å tette en nybygd tomannsbolig utvendig, men gir på ingen måte det hele og fulle bildet av hvordan et hus kan tettes etter de nye forskriftene.

Strengere krav
Den nye tekniske forskriften stiller krav om at energibehovet i bygninger skal reduseres med 25 prosent. Den beste måten å oppfylle kravene på er å sørge for at huset er tett, slik at ikke varmen lekker ut av huset. Er det luftlekkasjer, må andre tiltak være desto bedre om kravene skal oppfylles. I filmen orienterer Byggmesterforbundets fagkonsulent Øivind Ørnevik om de nye kravene.

Hvordan kravene oppfylles er opp til den enkelte utbygger. Det finnes en rammekravsmodell og en energitiltaksmodell som begge gir fleksibilitet i hvordan kravene skal oppfylles. For småhus er det et krav om maksimalt lekkasjetall på 2,5, men det kan være opp til 3,0 om andre tiltak er bedre enn minimumskravet og samlet gir et tilfredstillende resultat. For å finne ut av om kravene blir oppfylt, bør man lekkasjeteste huset når det er tett utvendig og når det er helt ferdig.

Miljøhensyn
Det er selvfølgelig hensynet til miljøet og utslipp av klimagasser som er bakgrunnen for de strengere energikravene. Ved å redusere luftlekkasjene fra en bolig, reduseres også behovet for oppvarming, og dermed energiforbruket. Varmes boligen opp med energi ved forbrenning av fossilt brennstoff fra kull- eller gasskraftverk, eller elektrisitet fra slike, kan CO2-utslippet reduseres ved mindre forbruk.

Norge har som et av få vestlige land økt sine CO2-utslipp det siste tiåret, mens vårt naboland Sverige har redusert sitt utslipp av denne gassen som holder på varmen fra jorda og dermed bidrer til global oppvarming.

Kort og lang
Filmen du kan se ved å følge lenken under varer ca seks minutter. En lengre versjon på omtrent 20 minutter finnes på en DVD du kan få tilsendt, så langt lageret rekker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *