To år etter kunnskapsløftet for mye

Skolereformen kunnskapsløftet er ikke god nok til håndverksutdanning, men to års obligatorisk utdanning etter svennebrev, er for mye. Sannsynligvis kan mye vinnes med frivillige tilleggsmoduler for dem som vil fordype seg.

Det var noen av konklusjonene som ble trukket i møtet om kunnskapsløftet som Tønsberg Byggmesterlaug arrangerte torsdag kveld. Det var kommet i stand på bakgrunn av tømrermester og lærebokforfatter Anders Frøstrups utspill om nivåsenkningen som følger av kunnskapsløftet.

I en kommentarartikkel i Byggmesteren tar han til orde for at kandidater etter kunnskapsløftet bare er kvalifisert til et fagbrev, men at de må ha to års tilleggsutdanning før de kan regnes som svenner.

I møtet fikk han ikke støtte for forslaget om å si stopp og kreve to års obligatorisk etterutdanning etter to år i skole og to år i bedrift.
Det var imidlertid brei enighet om at noe bør gjøres for å styrke utdanningen for bygghåndverkere, men stemningen gikk i retning av at dette bør skje på frivillig basis.

Det ble minnet om at høringsfristen for læreplanen til det tredje utdanningsåret, Vg3, går ut 1. oktober.
Nødvendigheten av å melde innspill for å påvirke denne, ble sterkt understreket.

11 representanter for bygghåndverksfagene og for opplæringskontorer i Vestfold deltok i møtet.
En uttalelse fra deltakerne blir for øyeblikket utarbeidet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *