Flere dødsulykker i arbeidslivet enn antatt

Langt fra alle ulykker i arbeidslivet blir rapportert inn som yrkesskader, og dermed er arbeidstilsynets statistikk misvisende. Bare i 2003 omkom over 70 personer i ulykker på jobben, mens det offisielle tallet var 38.

Det er tall fra ”Faktabok om arbeidsmiljø og helse” som viser dette. Den ble presentert onsdag fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA), et ett år gammelt organ som blant annet skal hente fram faktagrunnaget for myndighetenes prioriteringer av det forebyggende arbeid.

Ukomplett
Basert på Folkehelsas registre og Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse antas det at det årlig er 73.000 arbeidsskader i Norge som krever legebehandling. I tillegg kommer rundt 5.000 skader som behandles selv eller av annet helsepersonell som tannlege eller fysioterapeut. Dette tallet har vært konstant de siste 15 år.
Rapporten fra NOA slår fast at arbeidstilsynets registre er for ukomplette til at det kan festes lit til informasjonen om skadeomfanget.

Ikke verstingbransje
Byggenæringen blir ofte framstilt som bransjen med flest dødsulykker sammen med jordbruket. NOA har undersøkt skadeomfanget i enkelte næringsgrener og satt det opp mot antall timeverk i næringen, og da blir bildet et annet.
Fiskeri er klart den farligste bransjen med 30 dødsulykker pr 100 millioner arbeidstimer. Skipsfart og energi/bergverk følger så med vel 10 dødsulykker, jordbruk med rundt 8, mens byggenæringen havner på sjetteplass med omtrent 3 dødsulykker pr 100 millioner arbeidstimer.
Gjennomsnittet for alle næringer er 1,9, hvilket betyr at det likevel er omtrent 50 prosent større risiko for å omkomme på jobben i byggenæringen sammenlignet med hele arbeidslivet samlet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *