Mindre bedrifter kan slippe revisor

Innen juni neste år skal et utvalg oppnevnt av regjeringen vurdere om små foretak kan slippe revisjonsplikten. Danskene har innført unntak for mindre bedrifter, svenskene og finnene vurderer det samme.

– Norske aksjeselskaper må ha revisor uansett om selskapet har tre eller 500 ansatte, og uavhengig av størrelsen på omsetningen, fastslår rådgiver ved Narviktelefonene/Bedin, Hanne Rossvoll Larsen (bildet) i en pressemelding.

Narviktelefonene og Bedin er tjenester for Nærings- og handelsdepartementet, rettet mot etablerere og bedrifter.
Ett unntak fra revisjonsplikten, er imidlertid foretaksformen NUF (norskregistrert utenlandsk foretak). For slike selskaper stilles det ikke krav til egenkapital, og de har ikke revisjonsplikt så lenge driftsinntektene ligger under 5 millioner kroner.

Det nylig oppnevnte utvalget som skal se på revisjonsplikten har som utgangspunkt at det ikke skal være noen forskjellsbehandling i revisjonsplikten avhengig av om det dreier seg om et NUF eller et norsk AS.

– Revisjon koster fra ca 10.000 kroner og oppover. Erfaringene fra Narviktelefonene og henvendelser til nettstedet www.bedin.no er at små aksjeselskaper oppfatter dette som en betydelig kostnad, spesielt i oppstartsårene.
Det mange kanskje ikke husker på, er at revisor også kan være en viktig sparringpartner for virksomheten, poengterer Hanne Rossvoll Larsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *