God avfallshåndtering må bli bedre

Bygg- og anleggsnæringen er blitt bedre til å sortere byggeavfall de siste åra, men må bli enda bedre. Det er målsettingen i en ny handlingsplan for bygg- og anleggsavfall som ble lagt fram i sommer.

Siden 2001 har bygg- og anleggsnæringen hatt en nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Da dens virketid gikk ut ved inngangen til fjoråret, viste det seg at handlingsplanen og oppmerksomhet omkring bygg- og anleggsavfall hadde gitt gode resultater.
I 2004 ble det gjenvunnet 38 prosent av bygg- og anleggsavfallet. Dette er en økning på 11 prosent siden 2001 da den første nasjonale handlingsplanen for bygg og anleggsavfall ble lansert.

Avfallsstatistikken for 2004 viser at andelene som gjenvinnes og som leveres til deponi er like store.

80 % gjenvinning
Nå er den nasjonale handlingsplanen revidert, og målene for de kommende fem åra er mer enn å doble gjenvinningen. Innen utgangen av 2011 skal 80 prosent av byggavfallet gå til gjenvinning, er ett av målene i planen.
Andre mål er at alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte, og at .
alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyeste mulig gjenvinning og
forsvarlig håndtering.

Den nasjonale handlingsplanen for bygg- og anleggsavfall utarbeides som en stor dugnad av folk fra ulike foreninger i næringen. Denne gangen har omtrent 80 personer deltatt i 12 grupper i arbeidet med hver sin avfallsfraksjon eller avfallstema.

Ny nettverksleder
Eirik Wærner i RIF (Rådgivende ingeniørers forening) er ny leder i nettverket som jobber med den nasjonale handlingsplanen. Han tar over etter Rannveig Ravnanger Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *