Dårlig lovverk i byggenæringen

– Tidspress og laveste pris dominerer i en byggebransje fritatt for kontroll, skriver dr. ing. Esben Jonsson i et leserinnlegg i Teknisk Ukeblad. Han mener byggherrene bestemmer for mye og vet for lite, eller skjuler seg bak et ubrukelig lovverk.

Samspillet mellom aktørene fra planlegging til ferdig bygg bestemmer kvaliteten og HMS under og etter bygging, men forståelsen for denne sammenhengen er nokså fraværende, mener spesialrådgiver og rådgivende ingeniør Esben Jonsson.

Bransjen syndebukk
– Kvalitet, sikkerhet, liv og helse prioriteres i dag ikke i praksis, men er ofte beskrevet i store permer som er fjernt fra virkeligheten, skriver Jonsson og fortsetter slik: – Det finnes ingen uavhengig kontroll. De fleste taper på dette og byggebransjen selv blir en syndebukk fordi den ikke står samlet mot presset og sier stopp.

Prater bort ansvar
Espen Jonsson trekker fram den aktuelle Hanekleivtunnelen som et eksempel på et prosjekt som viser at man bygger uforsvarlig og diskuterer seg bort fra ansvaret. Selv manglende sikring forklares som arbeidsulykke og grunnleggende krav til HMS skyves til side.
Kampenulykken, hvor to arbeidere omkom, behørig omtalt i Byggmesteren tidligere, trekker Jonsson fram som eksempel på hvor galt det kan gå når samspillet mellom aktørene svikter.
– Det er byggherren som har ansvaret for at det er økonomi og tid til å utføre arbeidet tilstrekkelig sikkert, skriver Jonsson i leserinnlegget som kan leses i sin helhet via lenken under.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *