Må rive innredet låve

Når en låve er ulovlig innredet til fritidsbolig på ferieøya Tjøme i Vestfold, og det blir oppdaget, er kommunen ikke nådig. Innredningen må rives, lyder kommunens pålegg og krever over 400.000 i dagbøter.

Saken dreier seg om en låve på eiendommen Ødegård, og eieren, Jacob H. Hornseth, forsikrer nå overfor tb.no at han skal etterfølge pålegget, og det skal skje fort.

Helt tilbake til 1991 har Hornseth protestert mot kommunens pålegg. Han har vært gjennom retten og tapt, og hos fylkesmannen og tapt.

Da kommunen i 1991 fattet vedtak om at han måtte gjøre låven om så den får sitt opprinnelige innhold og funksjon, ble eieren ilagt dagbøter på 1.000 kroner. De skal nå beløpe seg til over 400.000 kroner.

Det noe uvanlige med denne saken, er at eieren har fått kommunens byggeskikkpris for måten hovedhuset på den sammen gården er restaurert.
Han har også vederlagsfritt overlatt store deler av eiendommen til kommunen som friluftsområde.

Men selv goodwill som dette, holdt åpenbart ikke for fritidsboligen på låven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *