God dokumentasjon ga milliongevinst

En pall med dokumenter har spart Faber Bygg AS i Stavanger for et tap på minst 3 millioner kroner. Daglig leder Bent Gabrielsen kan prise seg lykkelig for at firmaets gode rutiner har gitt dem seier overfor byggherrer som ikke ville betale. Anke til høyesterett er også avslått.

21. mars foreslå Høyesteretts kjæremålsutvalgs endelige kjennelse: Ankesaken fra to byggherrepar nektes fremmet for Høyesterett.

Dermed kan en langdryg sak parkeres i det store arkivet for godt, smiler Bent Gabrielsen i Faber Bygg. Saken har versert siden firmaet sluttførte to store eneboliger sommeren 2002. Sakens kjerne er 600 tilleggsbestillinger som samlet beløp seg til mer enn opprinnelig anbudssum, og at byggherrene mot slutten av byggeperioden nektet å gjøre opp for seg.

Faber Bygg AS saksøkte de to byggherrene for til sammen 3 millioner kroner, men tapte i tingretten.

Så ikke alt
Bent Gabrielsen mener utfallet skyldtes at tingretten ikke vurderte hele dokumentasjonen.

Da så saken ble anket til lagmannsretten, fikk alle parter og dommerne hver sine sett med dokumenter på 6.000 sider. De var systematisk satt opp med fargekoder som gjorde det lett å finne fram til de enkelte bilagene.

Dokumentene som gjaldt det ene av de to husene ble grundig gjennomgått i lagmannsretten. Etter denne gjennomgangen og befaring av husene, avgjorde dommeren at det ikke var grunnlag for å fortsette samme gjennomgang av det andre huset.
Bent Gabrielsen forteller at han brukte 1.000 arbeidstimer på å lese seg opp foran lagmannsretten, og at han dermed kunne svare for den minste detalj som dommere eller advokater måtte spørre om i saken.
I Lagmannsretten tok behandlingen sju hele dager.

Store tilleggsbestillinger
Lagmannsretten slo fast at en del av årsaken til at byggene ble så mye dyrere, var mangelfull prosjektering, noe byggherrene sto ansvarlig for.

Men i hovedsak er årsaken at byggherrene har foretatt «særdeles omfattende bestillinger av endrings- og tilleggsarbeider», som det heter i dommen.

Retten viser til tre eksempler. Det ene gjelder ei trapp som er bestilt til omkring 200.000 kroner, nesten fire ganger dyrere enn i det opprinnelige anbudet. Videre ble det bestilt parkett som i det ene huset ble omtrent dobbelt så dyr og i det andre tre ganger så dyr som det opprinnelige anbudet, og kjøkken som var to og tre ganger dyrere.

Fikk korrekt informasjon
I retten kunne nok byggherrene medgi at de opplevde at kostnadsøkningen var betydelig og at de var bekymret for ytterligere prisøkning.
Retten mente imidlertid at Faber Bygg AS hadde gitt dem korrekt og utfyllende informasjon.
Lagmannsretten påpeker for øvrig at det fra byggherrene under rettssaken knapt kom fram innsigelser mot Faber Byggs krav.

Aldri opplevd maken
– Vi har aldri opplevd sånne byggherrer før, og skulle vi så mye som ane at vi får kontakt med slike igjen, vil vi ikke inngå noen kontrakt med dem, sier Bent Gabrielsen.

Han mener det var umulig på forhånd å tenke seg at disse byggherrene kunne ha så mange ønsker om endringer og tillegg, og at de så ikke ville betale alt det kostet.

– Hva har dere lært av denne saken?
– Vi må alltid ha god ryddighet ved endringer slik at vi har dekning for alle tillegg som kommer til det opprinnelige anbudet. Våre byggeledere skal ha underskrift fra byggherren på alle endringer som blir bestilt. Her fikk vi beskjed om at alle endringer som var behandlet i byggemøte, var å anse som godkjente.
Det ble etter hvert bestilt så mye at de ikke klarte å holde kontrollen. Byggherrene engasjerte et kjent konsulentfirma for å holde oversikt over økonomien, men også de hadde problemer med å ha kontroll på alt som var bestilt som tillegg.

Rygg til å bære
Gabrielsen priser seg lykkelig for at bedriften har hatt så pass til økonomi at den har tålt å ha 3 millioner kroner pluss saksomkostninger utestående i så lang tid. Mindre firmaer med dårligere økonomi kunne fort ha bukket under om de måtte ta så mye på egenkapitalen.

Å låne til å dekke utgifter i påvente av rettssak og oppgjør fra byggherrer med dårlig betalingsvilje, er nok heller ikke enkelt.

Nå var det opprinnelige kravet mot byggherrene 3 millioner kroner. Med saksomkostninger beløper det seg til 6 millioner.
Da anken deres ble avvist i Høyesterett, tilkom det også saksomkostninger på 10.000 kroner som byggherrene ble pålagt å betale.

Faber Bygg As har 95 ansatte og omsatte i fjor for 170 millioner kroner. Det ble startet omkring 1990, og har fire eiere, tre av dem er aktive i firmaet.
Advokat Bjørn Kvernberg førte saken for Faber Bygg.

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr. 5-07.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *