Boligbygger inntar militærleir

Steinkjer: Da Forsvaret trakk seg tilbake fra militærleiren Steinkjersannan, kunne byggmesterfirmaet Kvaløsæter AS foreta en rask framrykning. Der satte de i gang sitt første egne boligfelt.

Ferdig utbygd vil boligfeltet bestå av 25 enheter. Det er eneboliger i rekke med atskilt sokkeleilighet til utleie. Foreløpig er de sju første eneboligene satt opp på det svært sentralt plasserte området.
Arkplan i Namsos har tegnet husene som daglig leder Sverre Kvaløsæter karakteriserer som en snedig boligtype.
Han konstaterer at kombinasjonen enebolig med en utleiemulighet og sentrumsnær beliggenhet, har slått an. De 13 husene ble solgt kort etter at de var lagt ut i markedet.

Bruker elementer
Husene bygges med elementer, og elementfabrikkens ansatte sørger for montering. Så snart taket er tettet, begynner Kvaløsæters folk med innredningen.
– Elementer var helt nødvendig for å makte denne produksjonen, sier Sverre Kvaløsæter. Firmaet har åtte ansatte i produksjon og to i administrasjonen, og må basere seg på innleie av tømrerlag når ordreboka er så full som nå.
Husene bygges med isolasjon og tetthet slik at de tilfredsstiller Husbankens krav til lavenergiboliger.
Den daglige lederen mener det går godt an å oppnå ønsket kvalitet med elementer og med innleide tømrere. Men særlig når det gjelder innleide tømrerlag, blir det et større ansvar for byggelederen å følge opp og kontrollere at de leverer med den kvaliteten som er ønskelig.

Går for felt
Å kjøpe og bygge ut felt, er framtidas løsning, mener Kvaløsæter, og får samtykke fra selger og medeier Aage Brevik, og selger for firmaet i Levangerområdet, Per Olav Børresen.
Det kan gjerne være mindre felt med tre-fire enheter. Fordelen er at en kan styre prosjektene, og prisene er bedre enn om vi skal bygge enkelthus for kunder, mener de.

Trives i kjede
Kvaløsæter AS er Systemhusforhandler med marked som strekker seg fra Levanger i sør til Namsos i nord.
Steinkjer er et interessant område for både eneboliger og leiligheter, men det er enda mer som kan komme til å skje i og omkring Levanger og Verdal i åra framover, forstår vi.
Med gasskraftverk i nabokommunen Skogn, vil også aktiviteten i andre virksomheter ta seg opp, og etterspørsel etter boliger med den. Levanger har frigjort tomter der det kan bygges 4-500 eneboliger i åra som kommer.
Systemhusforhandleren er beredt, og jobber med tilgang til aktuelle tomteområder.

Husker historien
Kvaløsæter AS har vært medlem i Systemhus i åtte år, og har opplevd en dreining i egen aktivitet mot mere nybygging av boliger. Nå kunne de hatt hendene helt fulle med nye boliger, men minst ett av fire tømrerlag tar seg av kunder som skal ha rehabilitert eller bygd om boligene sine.
– Det var dette vi begynte med og det er dette vi er kjent for. Selv om vi har mye å gjøre med nye boliger, skal vi ikke glemme denne delen av markedet, forsikrer den daglige lederen.
Sverre Kvaløsæter sier firmaet er veldig godt fornøyd med medlemskap i boligkjeden. Ikke bare har den fine husmodeller og er tidlig ute med nye boligtrender, den gir også god støtte og har faglige tilbud på områder som er viktige for driften.

Forberedt på nye krav
– Hvordan forbereder firmaet seg på de nye forkriftskravene?
– Vi søker informasjon der det er å få. Nå er vi nettopp invitert til en fagdag hos byggevareleverandøren. Der er det sikkert en del å fange opp. Etter hvert regner vi også med at Systemhuskjeden har informasjon og forslag til løsninger som vi bør følge, sier Kvaløsæter.

Jobb i ett år
Kvaløsæter AS ble startet av tre brødre allerede i 1981. Fortsatt er alle tre medeiere, men nå er bare to av dem aktive i firmaet.
Firmaet regner med å ha nok jobb til alle for et år framover, og er bekvem med det.

Fakta: Kvaløsæter AS
Etablert i 1981 av tre brødre Kvaløsæter.
Byggmesterfirma som er medlem i Systemhus siden 1998/99.
Bygger boliger på oppdrag og i egen regi.
Driver også med rehabilitering, ombygging og tilbygg samt boligtaksering.
10 ansatte hvorav to i administrasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *