Satser på miljøhus

Norgeshus vil samarbeide med Husbanken om utvikling og markedsføring av miljøvennlige boliger.
– Vi skal blant annet omprosjektere alle boligene i vår katalog, klar til våren 2008, sa daglig leder Dag Runar Båtvik i Norgeshus ved avtaleinngåelsen 29. mars.

Intensjonsavtalen innebærer blant annet at Husbanken og Norgeshus utveksler miljøfaglig og markedsfaglig kompetanse for utvikling og markedsføring av miljøvennlige boliger.
– Vi mener et slikt konkret samarbeid skal gi økt slagkraft for miljøvennlige boliger, sa regiondirektør Brit Tove Welde i Husbanken.
Boliger med et lavt energibehov skal ha et særlig fokus i samarbeidet. Det gjelder både boliger bygd etter nye energikrav i teknisk forskrift, lavenergiboliger fra Norgeshus og passivhusprosjekter. Universell utforming og byggeskikk er andre momenter i avtalen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *