Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Må rive ulovlig hyttetun

Hytteeieren kaller det rehabilitering, men Stor-Elvdal kommune i Østerdalen mener han har bygd til sammen 122 kvadratmeter fritidseiendom uten tillatelse. Nå vil kommunen ha det revet.

Det dreier seg om en fritidseiendom ved Fampsetra som ligger innenfor fylkesdelplan for Rondane. Her gjelder det sterke interesser for naturforvaltning, forteller ostlendingen.no.

Hytteeieren hevder han har sørget for å holde en arvet eiendom i stand.
Kommunen mener derimot å kunne påvise at han i tillegg til opprinnelig hytte på 45 kvadratmeter som han hadde tillatelse til, har bygd 122 kvadratmeter i større hytte, anneks, badstu/baderom og utedo.

Kommunen er ikke fornøyd med hva hytteeieren la fram som dokumentasjon på at byggevirksomheten var skjedd lovlig.
Stor-Elvdal inviterte likevel hytteeieren til å søke «dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for de søknadspliktige tiltak som er oppført uten søknad».

Eierens grunner for dispensasjonssøknaden var ikke tilstrekkelige for kommunen, og søknaden ble avslått.

Han har seinere ikke benyttet anledningen til å klage på vedtaket innen gitt frist, og får i stedet pålegg om riving. Nå risikerer han også tvangsmulkt om pålegget ikke blir fulgt opp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *