Ny daglig leder i Byggmesterforbundet

– Et forbund bør vite hvor det vil, og det fikk jeg inntrykk av at Byggmesterforbundet gjorde i mine samtaler med styrelederen og styret. Derfor valgte jeg å takke ja til jobben som daglig leder, sier Frank Ivar Andersen, som nå skal lede byggmesterne.

– Jeg tror jeg kommer inn på et riktig tidspunkt, sier Andersen, og viser til strategidebatten som har gått i Byggmesterforbundets avdelinger over hele landet, og som kulminerer på landsmøtet i Drammen i juni.

– Jeg ga tydelig uttrykk for at jeg ønsket et aktivt styre, for det verste er å jobbe for et styre som er passivt, understreker Andersen.
Med det sittende styret i Byggmesterforbundet skal nok Frank Ivar Andersen raskt få merke at han får ønsket sitt innfridd.

Gått gradene
Frank Ivar Andersen (52) er intet ubeskrevet blad i håndverkersammenheng. Han er som nevnt selv håndverker. Startet som rørleggerlærling i Eidsvoll og gikk senere gradene via svenn, bas og prosjektleder til å bli direktør for rørleggerbedriften Andenæs AS i Oslo. Da hadde han også rukket å være verneombud, klubbformann og leder for personalforeningen, samt styremedlem og seinere styreleder i bedriften. Seinere gikk han til samme stilling hos konkurrenten Werner-Winther med 65 ansatte.
38 år gammel ble han i 1993 leder for det nyopprettete Bygghåndverkfagenes Landsforening (BHLF). Denne ledet han fram til, og var sterkt engasjert i, etableringen av Byggenæringens Landsforening (BNL) ved inngangen til 1998. Da gikk Andersen til Maskinentreprenørenes Forening (MEF). Tre år seinere ble han brått hentet inn til ledelsen i Romerikes Blad, der han allerede satt som styremedlem. Ett år seinere forsvant mediehussjef Andersen like raskt ut igjen, jobbfri og gjeldfri. Etter en periode med egen konsulentvirksomhet for blant andre Statsbygg, kom han kom tilbake til byggebransjen, som avdelingssjef for Bravidas avdeling for på Romerike.

Fra egne rekker
Mannen har en seks år lang lokalpolitisk karriere bak seg, som medlem av kommunestyret i Skedsmo for Arbeiderpartiet. En periode han nesten har glemt, ifølge ham selv, men som veldig mange andre husker.
– Det var uvanlig den gang at en fra næringslivet engasjerte seg i politikken, minnes Frank Ivar Andersen. – Det var i alle partigrupper stort sett offentlig ansatte som drev politikk. Men det var en nyttig erfaring å se hvordan samfunnet og de politiske prosesser fungerte.
Bred organisasjonserfaring, god kjennskap til NHO-systemet og fersk erfaring fra drift av en bygghåndverksavdeling i et større konsern, var egenskaper som styret la vekt på da de valgte å spørre Frank Ivar Andersen om å lede forbundet. Det er imidlertid første gang Byggmesterforbundet nå vil bli ledet av en med håndverkerbakgrunn. De åtte foregående i stolen har hatt akademisk bakgrunn.

Soloppgangsbransje
– Tømrerfaget er fortsatt det populære faget. Det er mye håndverk, tre er et levende materiale og resultatene av arbeidet er godt synlig.
Frank Ivar Andersen mener det er mange gode grunner til at ungdom fortsatt skal velge å bli tømrere.
– Det vil alltid være mange som velger å bli tømrer, men jeg er bekymret for rekrutteringen generelt til byggfagene. Der ligger en utfordring. Det nytter ikke å tilby de laveste lønningene og de dårligste forhold. Vi må by på faglig interessante oppgaver og muligheter for videreutvikling.

Den nye utdanningsreformen med bebudet kompetanseløft kjenner han ikke detaljene i, men peker på at Reform 94 la for mye vekt på studiekompetansen man kunne få også ved å velge yrkesfag.
– Man må få lov til å velge et praktisk yrke hvis det er det man vil. Kravene til utdanningens innhold må være fundamentert på de krav som skal oppfylles i det enkelte fag. Bramsjen kan ikke akseptere en fagytdanning hvor andre forhold gis sterkee prioritering enn selve faget. Ofte kommer interessen for teorien etter hvert når man ser at man har bruk for den, mener Andersen, og retter blikket andre veien. – Mange teoretikere på rådgiversida mangler den praktisk forståelsen og erfaringen, så dette slår begge veier.

Trenger utlendingene
– Fri bevegelse av arbeidskraft er grunnlaget for den høye aktiviteten som er i bransjen i dag, og bør ikke være noe stort problem. Utfordringene ligger i å opptre seriøst. Vi må beholde noen grunnleggende nivåer når det gjelder arbeidsmiljø og lønn. Bedriftene må oppfylle kravene til å drive bedrift, som fordrer ryddighet.
Andersen tror tjenestesektoren har mye større grunn til bekymring når internasjonaliseringen av arbeidskraften når den. Bygninger som skal oppføres i Norge må bygges her, og det er grenser for hvor langt man kan frakte bygningselementene. Men mange tjenester kan utføres uavhengig av sted.
– Det er stigende etterspørsel etter arbeidskraft rundt oss. Dyktige håndverkere vil det alltid være etterspørsel etter, tror forbundets nye daglige leder. – Det er ingen fare for rekrutteringen. Det viktigste er gode rammevilkår, ikke hvor arbeiderne kommer fra. Men vi kan ikke tro at vi vil klare oss uten den utenlandske arbeidskraften. Da ville bransjen gått i stå og det ville blitt bygd mye mindre.

Levere kvalitet
Oppskriften på å vinne fram mot rimeligere utenlandske firmaer er enkel.
– Vi må ha god kvalitet. Er vi dyrest, så må vi i alle fall ikke være dårligere. Kvalitet er nødvendig for å tjene penger, men det er en stor utfordring å kunne vise fram kvaliteten. Jeg tror mange av kundene kommer tilbake fordi det er levert kvalitet. Det er viktig å kunne stole på håndverkeren.

I gode tider som nå er det lett å stå på for fullt og få jobbene unna i en fei og straks kaste seg over neste. Men bransjen er kjent for sine opp- og nedturer. Så hva gjør man nå for å være godt rustet til tøffere kamp om oppdragene seinere?
– Skal man drive godt, må man ikke glemme å bygge opp kompetansen. Det var noe vi var svært opptatt av i Bravida, påpeker Andersen. – Økt kompetanse utvikler bedriften og de ansatte. Det knytter også de ansatte tettere til bedriften. Skal vi vente med kompetansebyggingen til vi har tid, så har vi ikke råd.

Riktig ressursbruk
Som leder i en større bedrift fram til han nå tar over ledelsen av Byggmesterforbundet, vil vi vite hvilke tjenester en større bedrift vil ha nytte av å få fra et forbund som i hovedsak har små og mellomstore bedrifter som medlemmer?
– Kompetanseutvikling og faglige spørsmål er like relevant for liten og stor. Det skiller seg vel noe på medlemsservice, men det er for eksempel få bedrifter som holder seg med egen jurist. Lover, regler og standarder må alle forholde seg til, så forbundets arbeid med dette kommer alle til gode. Og vi skal heller ikke overdrive forskjellene mellom liten og stor, mener Frank Ivar Andersen.
Men han legger til at han ikke kjenner forbundets tilbudsstruktur godt nok og kan ikke gi noe endelig svar på dette før han er blitt bedre kjent med dette.
Den gamle BHLF-høvdingen kommer dels tilbake til gamle kjente, så vel blant Byggmesterforbundets medlemmer som i administrasjonen. Han er også velkjent med organisasjonene rundt, i særdeleshet BNL som han var med på utformingen av i sin tid som BHLF-leder.
– En grei rollefordeling mellom forbund og BNL er viktig, og et grunnlag for å bruke ressursene riktig. BNL vil fungere som et verktøy for Byggmesterforbundet, og være en fellesnevner som kan snakke for alle. Vi må spille en rolle for å få til samlende løsninger. Det må være målet.

Togpendler
Den nye forbundslederen bor i Sørumsand øst for hovedstaden, med kone og to døtre. Med jobb i hovedstaden blir han togpendler, en reiseform han er komfortabel med. Kanskje benytter han den drøye halvtimen reisen tar til å lese om en annen leder. Biografier er favorittsjangeren, ved siden av krim.
– Sist leste bok var om Mao, av den kinesiske forfatteren…….
Han kommer ikke på navnet i farta, men hun heter Jung Chang, ifølge en internettkilde.
– …. Jeg viste ikke at han var så gal, kommenterer Andersen og himler med øynene. Isabelle Allende er ellers en forfatter han gjerne vender tilbake til.
– Jeg slipper å reise til ei hytte i helgene, forklarer han, når han forteller om flott utsikt fra stuevinduet utover Romerikssletta helt til Nittedal og Gardermoen. – Jeg bruker nærområdet til rekreasjon.
Og den muligheten kan komme til nytte når ha nå tar fatt på den krevende oppgaven det er å lede et forbund som gjerne setter seg djerve mål. Det skjer på landsmøtet i Drammen i juni, så litt tid til å bli varm i trøya får Frank Ivar Andersen før han skal innfri alle målene. Varslet ankomst til Byggmesterforbundet er 1. februar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *