Setter bestillingsstopp på isolasjon

Isolasjonsprodusenten Glava innfører midlertidig bestillingsstopp, men kan fortsatt ”rulle´n ut”. Nå vil den ha slutt på isolasjonshamstringen i bransjen. Ordresituasjonen preges av bestillinger som er flere ganger høyere enn det som er vanlig.

Fredag sendte Glava brev til alle byggevarekundene der den nye kvoteordningen ble forklart.
Produsenten vil i en periode framover ikke bekrefte bestillinger på glassvatt byggisolasjon.
Markedsdirektør Tore Bjerkeli, marketingsjef Øystein Kvam og markedssjef Bjørn Grasdal forsikrer at de likevel vil bestrebe seg på å levere der det er reelt behov.
En gjennomgang av de store ordrebunkene og kontakt med byggevarekundene, skal skille de trengende fra de hamstrende.

Rett mengde til rett tid
Den som har behov for isolasjonsprodukter til byggeprosjekter i tida framover, blir bedt om å bestille riktig mengde til riktig tid.

– Det er flere forhold som gjør bestillingsstoppen nødvendig, sier markedsdirektør Bjerkeli.
– Det er stor aktivitet i byggebransjen her hjemme og ellers i Europa, og det virker som en antydning om vareknapphet har fått folk til å ville sikre seg. Enkelte kan ha bestilt 20 enheter der de kunne klart seg med to. Mange bestiller også i så god tid at glassvatten blir liggende på byggeplass.

Han forsikrer at det til nå er levert større mengder isolasjonsprodukter enn til samme tid i fjor.

Holder prisene
Glava må ordne køen av kunder, men vil ikke være med på at det er en ønskesituasjon. Produsenten skal heller ikke sko seg på situasjonen, og har ikke planer om å øke prisene som følge av den store etterspørselen, påpeker Bjerkeli.

Planlagt vedlikehold
Glava har lenge hatt planer om full stans i den ene av deres to fabrikker her i landet. Det skjer i vår.
Selv om det er produsert en del for lager, vil produksjonsstansen naturligvis virke inn på leveringssituasjonen. Stansen skyldes nødvendig vedlikehold og utvidelse av produksjonsanlegget. Den lar seg ikke utsette, forteller de tre Glava-representantene.

– Denne stansen er kontrollert og lenge planlagt. Om vi skulle ønske å utsette den, kunne vi risikere å få en ukontrollert stans hvis anlegget bryter sammen. Det ville få mye større konsekvenser, sier Bjerkeli, Kvam og Grasdal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *