Utnyttelsen av østeuropeere fortsetter

20 kroner timen i lønn for østeuropeiske arbeidere. Det avdekket arbeidstilsynet i forrige uke. Det er klart brudd på bestemmelsene i den allmenngjorte tariffen, men metodene for å omgå denne blir stadig mer utspekulert. Seniorinspektør Stein Bjørndal varsler storaksjon mot ulovlig arbeid neste uke.

Arbeidstilsynet fører nå tilsyn med utvidete fullmakter til å gripe inn også når de finner ulovligheter som gjelder lønns- og arbeidsforhold. Til tross for flere avsløringer av lovbrudd og dårlige forhold, så fortsetter utnyttelsen av østeuropeerne.

Selvstendige
En måte å omgå allmenngjøringen av tariffen på, er å registrere arbeidstakerne som selvstendig næringsdrivende, da disse faller utenfor allmenngjøringsbestemmelsene.

– Mange arbeidsgivere gjør dette for å kunne betale arbeidsgiverne mindre enn tariff, sier seniorinspektør Stein Bjørndal i arbeidstilsynet til Dagsavisen.

For å avsløre slike tilfeller, sjekkes det ut hvem som eier verktøyet og materialene arbeiderne bruker. Selvstendige næringsdrivende skal selv stille med eget verktøy og materialer.

– Vi har allerede anmeldt to virksomheter for å omgå disse reglene, og vi har mistanke om at stadig flere prøver seg, sier Bjørndal.

Østeuropeere blir også innkvartert i kummerlige lokaler enten på byggeplassen eller i brannfarlige industrilokaler.

Bruk og kast
Forskningsstiftelsen Fafo la i går fram rapporten ”Fra øst uten sikring?”, om østeuropeiske arbeideres forhold til helse, miljø og sikkerhet, HMS.

– Vi ser at det er et enormt behov for arbeidskraft fra Øst-Europa, men det er nærmest litt paradoksalt at de ikke tar bedre vare på den arbeidskraften de er så avhengig av. Det er en bruk og kastholdning som er skremmende, sier Fafo-forsker Anne Mette Ødegård til Dagsavisen.

1.250 bedrifter er med i studien som konkluderer med at bygg- og anleggsbransjen generelt er preget av dårlige holdninger og lav bevissthet når det gjelder HMS, både hos arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er i småbedriftene det står dårligst til.

Intervju med Stein Bjørndal i arbeidstilsynet og mer om Fafo-rapporten i neste utgave av Byggmesteren. Vil du lese hele Fafo-rapporten allerede nå, så last den ned ved å følge lenken under.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *