Leder: Forskriftene ble ikke ferdige

Når reglene er innført, må en forholde seg til dem og gi opp å protestere.

Det er ingen tvil om at det går fort i svingene med innføring av de nye tekniske forskriftene. De første forslagene ble presentert som høringsutkast i juni. Tre måneder seinere gikk høringsfristen ut. Så skulle forskriftene gjelde fra årsskiftet, bare to og en halv måned etter høringsfristen.

Til og med kommunaldepartementet må ha oppdaget at det har gått for fort. Først da det gjensto 14 dager før forskriftene skulle gjelde, måtte departementet erkjenne at de trengte mer tid. Forskriftsinnføringen ble utsatt med en måned til 1. februar.

Mange har tidligere advart om denne tidsnøden som departementet har satt seg i. Bransjen som skal leve med og leve etter disse forskriftene, har påpekt at de er for vidtrekkende og presses for fort gjennom.
To års overgangsperiode er ikke nok til å skolere de tusener av arbeidstakere i næringen som skal leve etter de nye forskriftene. Erfaringer fra innføringen av revidert plan- og bygningslov i 1997, skulle være grunnlag godt nok til å se det.

Men da dette hastverket og annen kritikk mot forskriftskravene ble tatt opp igjen av representanter for næringen i det siste høringsmøtet i november, ble kommunalministeren visstnok forferdelig skuffet. Hun mente næringen er for passiv i forhold til de nye energikravene.

Kommunalministeren må imidlertid ta inn over seg at det ikke er på grunn av passive holdninger og uvilje mot intensjonene i de foreslåtte forskriftene at det er framført protester. De aller fleste sier seg nemlig enig i ønskene om å sette i verk tiltak til miljøets beste.

Men selv en engasjert kommunalminister må kunne høre på det som sies om hvor skoen trykker av dem som har skoen på. Ingen vil være tjent med et regelverk som er så hastig innført at tusenvis av bygningsfolk ikke rekker å tilegne seg det før det kreves av dem at de kan praktisere det.

Det er også fra departementets egne rådgivere Sintef Byggforsk (jmfr nr10-06) påpekt at man kunne kommet langt i retning av de mål regjeringen har på dette området om dagens regler var fulgt.

Vi skal likevel på det sterkeste oppfordre alle utøvere i bransjen til å gjøre sitt beste i den nye arbeidsdagen som begynner når forskriftene er innført. Benytt den toårige overgangstida til å forberede dere på de nye kravene og delta i kurs- og informasjonsmøter som tilbys.
Når høringsfristene er over, og regelverket klart, er det liten hjelp i å protestere. Da må man i stedet bite tenna sammen og etter beste evne leve etter reglene som gjelder.

Per Bjørn Lotherington
ansvarlig redaktør i Byggmesteren

Lederartikkelen er gjengitt i Byggmesteren nr 1-2/07.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *