Fordel: Bord som undertak

– Forenklet undertak er i mange tilfeller godt nok, men sårbare for rifter under oppføringen. Et skikkelig bordtak med asfalt underlagsbelegg er robust mot lekkasjer og tåler å ligge inntil taktekkingen kommer på plass senere.

Det er sivilingeniør Johan Gåsbak ved Sintef Byggforsk i Oslo som sier dette til Byggmesteren. Han mener en rekke hensyn taler for å velge ei solid taktro framfor forenklete løsninger som oftere kan gi vannlekkasjer og bli arbeidskrevende å utbedre ved skader.

For enkelt?
Undertak på rull kommer fra stadig flere produsenter. Mens de hittil har måttet ligge med klemte skjøter, fortrinnsvis på langs av takbjelkene, leveres de nå også med limskjøter som blir vanntette selv uten klemt skjøt. Dermed kan de rulles ut på tvers av taksperrene, og tømrerne kan legge sløyfer og lekter fortløpende etterhvert som de jobber seg oppover taket.

– På enkle pulttak og saltak er det erfaringsmessig problemfritt med forenklete undertak, sier Johan Gåsbak.

Forenklete undertak har vært på markedet i mange år. De første var armerte plastduker. Så kom kombinert undertak og vindsperre av kartongplater. I de senere årene har det kommet mange ulike typer duk på rull.

– På tak med sprang og vinkler og mange gjennomføringer kreves det nøyaktig utførelse for å få undertaket tett og for å få effektiv lufting. I slike tilfeller kan det være lettere å oppnå undertak med tilfredsstillende sikkerhet mot lekkasjer med tradisjonell taktro med asfalt underlagsbelegg, påpeker sivilingeniøren.

Tilpasset hverandre
Den erfarne Byggforsk-ingeniøren har flere argumenter for å velge det solide framfor det som bare er akkurat godt nok.
– Når man velger et taktekkingsmateriale som har en lang forventet levetid, bør også undertaket ha det. Takstein og skifer er eksempler på solide tekkematerialer som holder i mange tiår. Da bør også undertaker holde like lenge.

Gåsbak peker også på praktiske sider ved vedlikeholdet som bør vurderes før byggherren velger type undertak.
– Hvis man legger skifer eller torv på taket, er dette materialer som er svært arbeidskrevende å åpne for utskifting av skadet undertak. Ved bruk av skifer er et solid bordtak med asfalt underlagsbelegg og trykkimpregnerte lekter og sløyfer å foretrekke.

Lite eller mye vann
Ulike typer taktekkinger slipper igjennom ulike mengder vann ned til undertaket.
– Metallplater slipper lite vann gjennom, likeså dobbeltkrummet betongtakstein. Enkeltkrum teglstein er derimot ganske åpen for vanninntrengning. En bordkledning som taktekkingsløsning lekker mye. Derfor krever slike tekkinger et solid undertak, for eksempel asfalt underlagsbelegg på ei taktro av bord, understreker Johan Gåsbak.

Hovedregelen er at jo åpnere taktekkingen er, jo større krav må stilles til undertakets vanntetthet. Likeledes vil en åpnere tekking kreve brattere helning på taket, slik at vannet renner lettere av. For eksempel krever takstein av betong minimum 15 graders helning, mens profilerte metallplater kun krever 10 graders helning. Størst helning kreves for impregnerte bordtak med 22 grader, ifølge Sintef Byggforsks anbefalinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *