Krav om heis skjerpes

Fra før var det krav om heis i boligblokker på fem etasjer eller mer. Nå vil regjeringen kreve heis i nye blokker med tre eller flere etasjer. Dette for å øke tilgjengeligheten for småbarnsfamilier, eldre, og de som ellers i perioder har begrenset bevegelsesevne.

– Regjeringen ønsker et samfunn der alle er inkludert og har like muligheter. Dette må også gjelde boligmarkedet, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

En skjerping av heiskravet vil bidra til et sentralt mål i boligpolitikken om å øke andelen boliger som er tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Antall eldre i samfunnet er sterkt økende og det haster med å øke tilveksten av tilgjengelige boliger, heter det i en pressemelding fra Hagas departement.

– Vi har for få boliger tilpasset bevegelseshemmede allerede. Derfor varsler vi nå nye krav slik at vi unngår at det fremdeles bygges utilgjengelige boliger i tre og fire etasjer, sier Åslaug Haga

Forslaget gjelder kun nye boligblokker og ikke eksisterende bygninger, eneboliger, rekkehus og andre småhus. Etter en høringsrunde til våren kan kravet tre i kraft 01.01.2008.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *