Avfallskurs i Oslo

Hvordan skal byggmestre og entreprenører forholde seg til avfallet som oppstår i byggeprosessen. Oslo kommune stiller egne krav til håndtering av byggavfall, og i januar tilbys et tre timers kurs for å få førstehåndskunnskap om hvordan man behandler avfallet.

11. januar vil flere representanter fra Oslo kommunes Avfallsteam fortelle om ulike sider ved avfallsbehandlingen., så som hvorfor dette er viktig, hvilke retningslinjer som gjelder, hvordan avfallsplaner utarbeides, kartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsrapport. Kommunen har også overtatt ansvaret for forurenset grunn, som tidligere lå til Statens forurensningstilsyn, så også her stilles det nå krav om en tiltaksplan fra de kommunale myndigheter. Endelig vil Helge Haugen fra PCB-Sanering AS snakke om farlig avfall med fokus nettopp på PCB.

Kurset er gratis og påmelding skjer til Avfallsteamet i Plan- og bygningsetaten, telefon 23491217/18 eller epost geir.thorstensen@pbe.oslo.kommune.no innen 10. januar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *