Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Sparer tid på Altinn

Altinn-portalen, hvor blant annet bedrifter kan sende inn til og motta informasjon fra det offentlige, øker i popularitet. 75 prosent av bedriftene i næringslivet sender nå selvangivelsen gjennom Altinn, og 66 prosent av momsoppgavene går samme veien.

Altinn-portalen, hvor blant annet bedrifter kan sende inn til og motta informasjon fra det offentlige, øker i popularitet. 75 prosent av bedriftene i næringslivet sender nå selvangivelsen gjennom Altinn, og 66 prosent av momsoppgavene går samme veien.

Nær 80 prosent av brukerne mener de sparer tid på skjemaarbeid ved å bruke den elektroniske portalen, og like mange synes den er enkel å bruke.

Brønnøysundregisterne har i en undersøkelse spurt bedriftsledere om skjemaarbeid og bruk av Altinn-potalen. Hele 91 prosent ønsker en felles portal for offentlig informasjon og skjemaer, og 71 prosent mener det er for lite samordning på dette område i dag.

Vil bruke nettet
88 prosent av bedrifteledere i Norge sier de vil bruke internett og elektroniske skjemaer framfor papirbaserte ved innrapportering til det offentlige. Bare 7 prosent sverger fortsatt til papir. Blant dagens brukere av Altinn, mener 91 prosent at alle offentlige skjemaer burde kunne innrapporteres gjennom Altinn.

Næringslivet kan sende inn sine rapporter fra egne økonomi- og regnskapssystemer til Altinn, som sender de direkte videre til de enkelte etaters egne saksbehandlingssystemer.

Utvides
Ved lanseringen av Altinn i 2003 var det 80 skjemaer tilgjengelige. I dag er det over 120 elektroniske skjemaer i Altinn. Siden starten har mer enn 15 millioner skjemaer passert gjennom Altinn.

19 statlige etater og departementer er med i samarbeidet, blant dem Skatteetaten, Husbanken, Kredittilsynet, Statistisk sentralbyrå, Økokrim, Statens forurensningstilsyn og Brønnøysundregistrene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *