Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Her er forslaget til nye forskrifter (TEK)

Nå er høringsutkastet til nye tekniske forskrifter (TEK) tilgjengelig for alle. Kommunaldepartementet har lagt ut høringsutkastet på nettet. Høringsfristen er satt til 15. september.

For to uker siden varslet departementet høringen for forskriftene. Meningen er at forskriftene skal gjelde fra kommende årsskifte.

Ifølge høringsbrevet fra Kommunaldepartementet gjelder endringsforslagene i TEK nye energikrav i bygninger som oppfølging av Soria Moria-erklæringen, Kyotoavtalen og EU-direktiv om bygningers energibruk.
Videre gjelder forslagene innføring av begrepet universell utforming og nye kvalitetskrav til utvendige VA-anlegg.
Endelig inneholder forslaget beregning av grad av utnytting som forenkles og tilpasses NS 3940.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *