Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Viktig at Arbeidstilsynet får sanksjonsmuligheter

Det blir lettere å oppnå like konkurransevilkår i byggenæringen når Arbeidstilsynet får anledning til å sanksjonere mot bedrifter som bryter allmenngjøringsloven og utlendingsloven, mener Byggmesterforbundet.

I en uttalelse vedtatt på landsmøtet i Trondheim fredag, gir Byggmesterforbundet sin støtte til regjeringen som vil gi Arbeidstilsynet rett til å ilegge tvangsmulkt og stanse virksomheter i forbindelse med tilsyn etter allmenngjøringsloven og utlendingsloven.

Sanksjonsmuligheten for Arbeidstilsynet vil skape problemer for de useriøse og dermed bidra til å sikre like konkurransevilkår i byggenæringen.
Dette kan bli en effektiv stopper for sosial dumping og brudd på regler som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Byggenæringen preges i dag av stort aktivitetsnivå, og det er stort behov for ny arbeidskraft.

Byggmesterforbundet påpeker at det i dag er en umulig konkurransesituasjon for den som vil drive seriøst og som følger norske lover og lønnsbetingelser når konkurrenter bruker utenlandsk arbeidskraft som lønnes med en brøkdel av norske lønninger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *