Bransjen mangler 11.500 fagfolk

Tømrere er den yrkesgruppa som det er absolutt størst mangel på her i landet, og samlet trenger byggebransjen 11.500 nye fagarbeidere. Bedre tilgang på arbeidskraft fra de nye EU-landene bidrar imidlertid til å begrense veksten i rekrutteringsproblemene.

Dette viser en stor landsomfattende undersøkelse Aetat har gjennomført i 14.000 bedrifter. Det råder en stor og voksende optimisme i landets næringsliv. Aetat venter en økning i sysselsettingen med 60.000 personer inneværende år og 40.000 neste år.

Veksten i sysselsettingen har aldri vært høyere enn nå, og det er den rekordhøy arbeidsinnvandringen som gjør dette mulig. Aktivitetsnivået i bransjen er stigende.

Full fart
Både i bygg og anlegg og i industrien er aktivitetsnivået nå svært høyt. 44 prosent av bedriftene i bygg og anlegg sier de har rekrutteringsproblemer. Dette er likevel lavere enn i fjor, da 63 prosent opplevde det samme. Dette skyldes trolig den økte arbeidsinnvandringen, som er med på å dempe presset i arbeidsmarkedet.

7 av 10 nye arbeidstillatelser til borgere fra de nye EU-landene ble gitt til polakker, og de fleste av dem jobber innen bygg og anlegg. Men fortsatt er det svenskene og danskene som utgjør de storste gruppene av utenlands arbeidskraft her i landet. Det store arbeidsinnvandringen demper også utviklingen i priser og lønninger her i landet.

Ufaglærte taper
Den store arbeidsinnvandringen fører til at det er vanskelig for innenlandske arbeidstakere uten fullført fagutdanning å få seg jobb. Selv om ledigheten for denne gruppen innen bygg og anlegg gikk ned med 25 prosent i fjor, er det fortsatt 2.091 personer uten fullført fagutdanning som står uten jobb. De utgjør 5,4 prosent av denne gruppen

At det også er mange faglærte som står uten jobb, er kanskje enda mer oppsiktsvekkende i disse tider da bransjen trenger alle hender og hoder. 1.182 personer, eller 1,8 prosent av de faglærte er uten jobb og arbeidssøkende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *