Sykefraværet økte litt igjen

Den nedadgående tendensen i sykefraværet ser nå ut til å være brutt. Som i de to foregående kvartaler, steg fraværet også i fjerde kvartal i fjor. I bygge- og anleggsnæringen var økningen på beskjedne 2 prosent.

Statistisk sentralbyrå melder om en oppgang i fraværet for alle bransjer fra 6,4 prosent i fjerde kvartal i 2004 til 6,7 prosent i fjerde kvartal i 2005, en økning på 4,9 prosent.
Fortsatt er sykefraværet 10 prosent lavere enn i fjerde kvartal 2001, da avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått. I dette årtusen har fraværet gått ned kun en gang i fjerde kvartal, og det var i 2003, og det innledet det markante fallet som kom etter flere år med stigning til tross for IA-avtale.

Varierer mye
Det er innen helse- og sosialtjenestene økningen er sterkest med 7,8 prosent. Bank og finans har den laveste veksten med 1,6 prosent.

Økningen er størst i våre nordligste fylker, med Finnmark på topp med 12,4 prosents oppgang. Lavest vekst er det i Aust-Agder (0,7), Vestfold (0,9) og Oslo (2,2). Finnmark topper også fraværsnivået med 9,0 prosent, med Rogaland i den andre enden av skalaen med 5,4 prosent.

Lengre langtidsfravær
Statistikken fra SSB sier ingenting om årsakene til at fraværet nå stiger, men det er det legemeldte lange fraværet som øker mest. I fjerde kvartal 2004 varte 60 prosent av fraværet over 31 dager, mens 61,7 prosent av fraværet strakk seg over minimum en måned i fjerde kvartal 2005.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *