Til Riksmeklingsmannen

Etter bruddet i forhandlingene mellom BNL og Fellesforbundet om en ny tariffavtale i går, møtes partene i dag hos riksmeklingsmannen for å avtale hvordan mekling skal foregå. Det er klart at meklingen starter førstkommende mandag klokka 13.00. En eventuell streik vil kunne iverksettes fra lørdag 1. april.

Fellesforbundet valgte å bryte forhandlingene etter at det ble klart at partene ikke ville komme hverandre i møte på viktige områder som Avtalefestet pensjon (AFP), tiltak mot sosial dumping og etter- og videreutdanning. Da arbeidsgiverne i tillegg kom med krav om bortfall av minstelønnssatser og reduksjon i satsene for korte velferdspermisjoner, var det difinitivt ingen vei utenom meklingsmannen.

Oppgjøret i byggeindustrien omfatter 19.000 ansatte i rundt 1.200 bedrifter. En mulig streik vil omfatte 282 tariffbundne bedrifter med 10.400 ansatte.

Kontraktsmessig er streik å anse som ”force majeure” og vil derfor gi rett til fristforlengelse. En forutsetning for dette er at bedriften varsler sin kontraktspartner uten ugrunnet opphold.

Følg utviklingen i lønnsoppgjøret på BNL og Fellesforbundets nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *