SSB med enda flere boliger i fjor

Det ble satt i gang bygging av 31.608 nye boliger i 2005 viser ferske tall i Statistisk Sentralbyrås Byggearealstatistikk. Det er en økning på 7,3 prosent fra 2004, og så høy igangsetting har det ikke vært siden 1982.

Tallet fra SSB er over 3.200 høyere enn det igangsettingstallet Prognosesenteret presenterte for ei snau uke siden. Forskjellen skyldes at SSB baserer seg på GAB-registeret (Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret), det vil si hva kommunene melder inn, mens Prognosesenteret gjør en utvalgsundersøkelse.

SSB registrerer for øvrig at Oppland har doblet igangsettingen i 2005 sammenlignet med året før, mens Oslo er fylket med størst tilbakegang.

Næringeiendom og fritidsboliger har hatt stor vekst det siste året, på henholdsvis 17,6 og 17,2 prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *