Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

BNL kaller Soria Moria

Byggenæringens Landsforening (BNL) har sent sin budstikke med fagre ønsker til de rødgrønne regjeringspartene som snart setter seg til forhandlingsbordet på Soria Moria konferansesenter høyt over Oslo.

Ønskelista innholder både gamle og nye ønsker, som økt satsing på innovasjon, bedre avskrivningsregler, videreføring av låneordning for skoler og kirkebygg, adgang til midlertidige ansettelser og fjerning av formuesskatten.

Samfunnsgevinster
Ved bedre styring og koordinering av de offentlige byggeoppdragene, som utgjør 40 prosent av næringens produkter, vil det være store samfunnsmessige gevinster. Svingningene i oppdragsmengden betyr store kostnader for næringen og går ut over kvalitet, produktivitet og bemanning. BNL etterlyser en tettere dialog og ber om at det settes ned et offentlig utvalg for å finne modeller for samordning.
20-30 milliarder kroner årlig i samfunnsmessige gevinster regner næringens forskningsinstitutter vil være realistisk med økt satsing på innovasjon. Derfor vil BNL ha et brukerstyrt forskningsprogram til en pris på 100 millioner kroner årlig, for blant annet å utrede optimalisering av vedlikehold og drift av offentlige bygg, inneklimaproblematikk og bygg med større krav til miljøeffektivitet.

Stabilitet
For økt stabilitet i sysselsettingen etterlyser BNL bedre permitteringsregler til bruk i nedgangstider og mulighet for midlertidige ansettelser når aktiviteten er høy. Slik vil bransjen kunne knytte til seg flere fast ansatte.
BNL ber også om endrede avskrivningsregler slik at maskiner og teknisk utstyr kan avskrives med 25 prosent, som i Finland og Danmark. Sverige har 30 prosent. Den ønsker dessuten miljøvennlige avskrivningsregler for tekniske installasjoner, som i praksis har en avskrivningstid på 10-15 år, men som etter dagens regler avskrives over 100 år. Formueskatten må også fjernes for maskiner og driftsmidler, mener BNL

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *