Byggeskikkprisen til barneskole

Røråstoppen barneskole i Re kommune i Vestfold er tildelt Statens Byggeskikkpris i år. – Vinnerprosjektet er et vakkert og muntert skoleanlegg og en spennende læringsarena, sier juryen i sin vurdering.

– De ulike årstrinn har alle fått egne innganger til egne baseområder. Hvert årstrinn disponerer ulike undervisningsarealer organisert rundt små felles og velfungerende auditorier, uttaler juryen.

Juryen begrunner tildelingen i tre punkter:
1. Kommunens og byggherrens satsing på kvalitet og framtidsrettede løsninger i forbindelse skoleanleggets lokalisering og uforming i forhold til nærliggende bebyggelse og kulturlandskap

2. Skoleanleggets gode tilpasning til og utforming av utearealene, det varierte og spennende samspillet mellom inne og ute, den gode arkitektoniske utforming med vektlegging av arealeffektivitet, god tilgjengelighet, lave driftskostnader, gode dagslysforhold, god tilpasning til nye undervisningsformer og -metoder samt skoleanleggets bruksfleksibilitet for både skole, SFO og andre aktuelle brukere

3. God entreprenør- og håndverksmessig utførelse.

Prisen på 300 000 kroner deles likt mellom Arkitektkontoret Ola Roald AS/Arkitektur og FuthArk ANS, Bisgaard Landskabsarkitekter, København, Re kommune , Våle Bygg As/Revetal og anleggsgartner ISS Skaaret AS/Barkåker.

Statens Byggeskikkpris er en hederspris som deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk.
Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som skal prisbelønnes. (Utdrag fra statuttene).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *