Økt kontroll mot sosial dumping

Arbeidstilsynet får 9 millioner kroner ekstra for å styrke arbeidet mot sosial dumping, viser revidert budsjett, lagt fram av Regjeringen i dag. Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i forhold til overgangsbestemmelsene for arbeidstakere fra Øst-Europa.

Tilsynet vil også få slik tilsynsmyndighet ved en eventuell allmenngjøring av tariffene for byggebransjen i Østlandsområdet, en sak som nå er inne til behandling.

Skal ha forsvarlig lønn
Dette skriver Kommunaldepartementet om østeuropeiske arbeideres inntreden på det norske arbeidsmarkedet:
» Økt tilgang på arbeidskraft fra de nye EØS-landene etter utvidelsen 1. mai 2004 er positivt for norsk økonomi, og har trolig bidratt til å avhjelpe mangel på arbeidskraft, særlig i bygg- og anleggsnæringen. Det kan imidlertid være en fare for at arbeidstakere fra de nye EØS-landene ikke tilbys ordnete lønns- og arbeidsforhold. Alle som arbeider i Norge skal ha forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår.»

Arbeidstilsynet fikk allerede i dette års statsbudsjett styrket sitt driftsbudsjett for å klare de nye oppgavene knyttet til arbeidsinnvandringen. Foruten tilsynsoppgavene, skal Arbeidstilsynet også ha tett dialog med partene i arbeidslivet.

Direktoratet for arbeidstilsynet er for tiden under omorganisering og på flyttefot til Trondheim, noe som også krever ekstra ressurser.

Les om Arbeidstilsynet innsats overfor useriøs utenlands arbeidskraft i Oslo i maiutgaven av Byggmesteren, i en postkasse nær deg snart. Dette temanummeret om arbeidsinnvandringen fra øst, gir deg hele bildet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *