Vokser med kollega

Da Alvdal Sjukeheim skulle utvides, var oppdraget for stort for en av de interesserte entreprenørene aleine. Byggservice N. Ø. AS på Tynset allierte seg derfor med en lokal byggmester, og sammen fikk de oppdraget.

Daglig leder Bjørn Åsen og styreleder Trond Motrøen (bildet) i Byggservice N. Ø. (Nord Østerdal) på Tynset har nå 25 mann i arbeid. De to siste åra har de ikke hatt problemer med å holde hele arbeidsstokken i arbeid.

Omsetningen har vokst uvanlig mye. Det skyldes blant annet at firmaet valgte å inngå samarbeid med en byggmester i Alvdal. Sammen ble de enige om å legge inn anbud på nybygg for Alvdal sjukeheim. Oppdraget ble deres, og de to virksomhetene stiller like mange mann til prosjektet. I tillegg har Byggservice N. Ø. ansvar for det administrative. Prosjektet representerer en omsetning på 10 millioner for Byggservice N. Ø..

– Vi blir sterke i fellesskap og kan påta oss byggeoppdrag som vi ikke ville vært i stand til hver for oss, poengterer daglig leder Bjørn Åsen.

Første del av sjukeheimen ble overlevert i februar, mens den endelige overleveringen skjer til sommeren.

Artikkel om Byggservice N. Ø. sto i Byggmesterens mars-utgave. Den kan også leses
her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *