Større miljøfokus i byggenæringen

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) må styrke oppmerksomheten om miljø- og energispørsmål. Næringen og myndighetene går derfor sammen om å etablere et miljøsekretariat.

Stillingen som leder for byggenæringens miljøsekretariat er lyst ledig nå, og initiativtakerne håper at den rette kan være på plass i nær framtid.

Sekretariatet blir til som et spleiselag med fem års varighet. Hensikten er å styrke næringens håndtering av energi- og miljøutfordringene gjennom informasjon, kommunikasjon og koblinger, både innen næringen og i forhold til aktuelle myndigheter, framgår det av stillingsannonsen.

Det forventes at sekretariatet samarbeider med allerede etablerte miljønettverk i næringen.

Spleiselaget for det nye miljøsekretariatet består av organisasjonene i BAE-næringen og myndighetene representert ved Kommunaldepartementet, Statens bygningstekniske etat og Husbanken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *