Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Ber om aksept for allmenngjøring

Seks bygghåndverksforeninger i Byggenæringens Landsforening (BNL) ber tirsdag 8. februar styret i BNL om å akseptere en begjæring om allmenngjøring av tariffavtalen byggoverenskomsten. Allmenngjøringen vil omfatte sentrale bestemmelser om blant annet lønn og arbeidstid.

Fellesforbundet forbereder nå en slik begjæring, som et tiltak mot sosial dumping. Den vil i så fall bli behandlet i tariffnemnda, som består av en representant for arbeidsgiver- og arbeidstakersida, samt tre uavhengige.

Polsk bølge
Det er den store importen av billig arbeidskraft og byggetjenester fra særlig Polen, men også de baltiske land, som nå truer arbeidsplasser i norske håndverksbedrifter innen fagene tømrer, maler og murer. Allerede er flere malere i Oslobedrifter permittert som følge av konkurransen mot billige polakker.
Over 5.000 polakker er sysselsatt i 80 bedrifter som tar oppdrag her i landet, med lønninger ned i 20 kroner timen. Vanlig lønn til polakker i disse firmaene ligger på 50-70 kroner timen.
Også rørleggerfirmaer og ventilasjon- og blikkenslagerbedrifter begynner nå å merke det samme presset fra billig arbeidskraft fra øst.

Stopp for lærlinger
De seks håndverksforeningene er alvorlig bekymret for at den billige polske arbeidskraften kan bety full stopp for inntak av lærlinger i bedriftene i flere år framover. Dette skyldes den frykt for framtida som bedriftene nå opplever. Lærlingene blir også rammet hvis bedriftene heller velger å ta inn de rimelige polske håndverkerne.
Arbeidsgiverne innen bygghåndverkene er alvorlig bekymret for at byggfagene skal bli utsatt for såkalt sosial dumping og bli lavtlønnsyrker, slik at færre av den grunn søker seg til fagene. Følgen blir dårligere rekruttering, dårligere fagarbeidere og dårligere produkter på sikt.
En konkurranse mot bedrifter som bruker billig arbeidskraft, kan også friste til mer svart arbeid både i de norske bedriftene og blant norske håndverkere.

Splittet BNL?
I BNLs styre sitter også representanter for entreprenørene, som ofte er kjøpere av tjenester fra firmaer som benytter billig, importert arbeidskraft eller tjenester fra utenlandske firmaer med hjemlig lønnsnivå langt under det norske. Nylig ble det kjent at dette skjer ved bygging av sykehuset Nye A-hus i Akershus.
Entreprenørene har ytret ønske om å få utredet saken før den tas opp i BNLs styre. Det ønsker imidlertid ikke representantene for bygghåndverksbedriftene å vente på. De vil ha et vedtak allerede i tirsdagens møte, for å få stoppet uvesenet med sosial dumping så snart som mulig og før ytterligere skade skjer.

Følg saken her på Byggmesterens nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *