Vil ta Sponheim for tresatsing

Mur- og betongbransjen klager landbruksminister Lars Sponheim inn for det europeiske kontrollorganet ESA. Murfolket mener landbruksministeren skaper konkurransevridning fordi han støtter trebransjen og Treprogrammet.

Landbruksdepartementet har skutt inn store beløp i Treprogrammet som skal være et felles krafttak mellom myndigheter, virkemiddelapparat og næringen for å fremme nye trematerialer og bruk av treprodukter.

Sponheim støttet trebransjen med stor kraft. Nå vil mur- og betongbransjen ha en slutt på det.

I oktober ble støtten til Treprogrammet trukket inn for Konkurransetilsynet.
Konkurransetilsynet mente riktignok at støtten til bransjeorganisasjoner og enkeltbedrifter i treindustrien gjennom det såkalte Treprogrammet, kan ha konkurransevridende virkninger. Men slår fast at konkurransevridningen virker tilsiktet ut fra nasjonale skogbrukspolitiske målsetninger.

Et tap for murfolket som de ikke finner seg i. Derfor meldes saken nå inn for ESA,.

Murbransjen har store forhåpninger til klageprosessen, og opplever det som en sikkerhetsventil at folk utenfor Norge kan se på saken med objektive øyne, heter det i en pressemelding.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *