Over 12,5 mill. til flodbølgeofrene

Selv om nyhetene om flodbølgen i Sørøst-Asia har avtatt i styrke, settes det stadig inn penger til innsamlingskontiene. En foreløpig og uoffisiell beregning viser at det er komme t inn over 12,5 millioner til innsamlingen i regi av Byggenæringen.

Det er Redd Barna som administrerer innsamlingsaksjonen som Byggenæringens Landsforening, fagtidsskriftene Byggeindustrien og Byggmesteren startet på nyåret.
Byggeindustrien fører også en oversikt over givere og beløp. Registreringen er avhengig av at giverne melder ifra om hva de har gitt, og er derfor ikke komplett.
Basert på denne oversikten, ser det ut til at kontoen er tilført over 12,5 millioner siden innsamlingen startet.

Største enkeltgiver er Skanska AB med 3.66 millioner. I tillegg har to andre Skanskaselskap bidratt med til sammen 261.000 kroner.

Boligsamvirket er ellers en av de største giverne, med vel 1 million kroner.
Fellesforbundet går sin ærede motpart NHO en høy gang. Begge gir 500.000, men Fellesforbundets avdelinger og lag gir i tillegg 300.000, melder fellesforbundet.no.

Mesterhus var tidlig ute blant boligbyggerne for å støtte innsamlingen, og bevilget 10.000. Enkelte medlemmer har fulgt opp og gitt penger hver for seg. Til sammen blir det i overkant av 200.000 kroner.

Norgeshus er en annen som har gitt raust til innsamlingen. Organisasjonen har samlet inn 73.000 blant sine medlemmer.

Nordbohus´avdelinger på Hamar og Gjøvik knives om det meste. Også om å gi mest, tydeligvis. Den første har gitt 30.000, den andre 25.000.

Benytt denne kontoen
Vil du støtte aksjonen, bes du benytte denne kontoen: 8200.01.03000.
Vennligst merk innbetalingen med Byggenæringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *