Sykefraværet stuper

Det legemeldte sykefraværet innen bygg- og anleggssektoren falt i 3. kvartal 2004 med hele 30,2 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2003. Dermed er fraværsnivået nede på 5,8 prosent. Dette viser tall fra NHOs fraværsstatistikk.

Fallet i antall sykefraværsdager innen bygg og anlegg kommer samtidig med at sysselsettingen i bransjen øker kraftig. Dermed kan fallet i fraværet i noen grad tilskrives en foryngelse av arbeidsstokken. Men også virkningen av at stadig flere bedriften slutter seg til Inkluderende arbeidsliv (IA)-avtalen, spiller trolig inn. Nær 43 prosent av alle ansatte innen NHO-området jobbet i bedrifter med IA-avtale i 3. kvartal 2004.

Markant ned
NHOs tall viser at sykefraværet faller i alle bransjer, men altså mest i bygg- og anlegg. Totaltallene viser et fall i 2. og 3. kvartal i 2004 på 17,8 prosent, mens økningen i de samme to kvartalene i 2003 var 5,6 prosent. Fallet i 3. kvartal utgjør 346.381 dagsverk, en nedgang til 1.303.863 dagsverk, eller 21 prosent reduksjon.

Gjennomsnittlig for NHO-bedrifter er fallet i det legemeldte sykefraværet 26,5 prosent. Fraværsnivået for legemeldt fravær i NHO-bedriftene samlet ligger på 5,6 prosent. For det egenmeldte fraværet er det små endringer, og nivået holder seg i underkant av én prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *