Jørgen Løvaas har bakgrunn som møbelsnekker og er en av fagmennene som skal produsere Lett- Tak Wood. (Foto: Lett-Tak)

Åpner ny produksjonslinje for Lett-Tak Wood

Lett-Tak Systemer AS investerer i nedgangstider med sin nye produksjonslinje for det miljøvennlige takelementet Lett-Tak Wood i Larvik.

– Produksjonslinjen er en viktig milepæl i selskapets satsing på bærekraft og innovasjon, selv i økonomisk utfordrende tider for byggebransjen, skriver Lett-Tak.

Investerer i nedgangstider

– Vi er stolte over å kunne åpne denne nye produksjonslinjen som et bevis på vår tro på fremtiden og vår vilje til å investere i bærekraftige løsninger, sier Johan Aas, daglig leder i Lett-Tak Systemer AS.

– – Med den nye produksjonslinjen kan vi tilby markedet et produkt som har et betydelig lavere miljøavtrykk sammenlignet med tradisjonelle byggematerialer, noe som er avgjørende for å møte de stadig strengere kravene til bærekraft i byggebransjen, sier Johan Aas, daglig leder i Lett-Tak Systemer. (Foto: Lett-Tak Systemer)

DNB har anslått at den nye produksjonslinjen til Lett-Tak kan generere betydelige økonomiske ringvirkninger for nærmiljøet. Aas forteller at dette initiativet vil kunne bidra med rundt 55 millioner kroner i lokale økonomiske fordeler, gjennom økt sysselsetting og samarbeid med lokale leverandører. Dette viser at investeringene i bærekraftige løsninger ikke bare gagner miljøet, men også den lokale økonomien.

En tredjedel av CO₂-avtrykket

Lett-Tak Wood er utviklet med fokus på å minimere CO₂-utslipp gjennom hele produktets livssyklus.

– Våre beregninger viser at Lett-Tak Wood har nesten en tredjedel av CO₂-avtrykket fra massivtredekke og enda lavere sammenlignet med stålprofil og betonghulldekke, forklarer Aas. Produksjonen er også designet for å være så effektiv og miljøvennlig som mulig, med automatiserte prosesser som reduserer både arbeidsstøy og fysisk belastning for de ansatte.

Den nye produksjonslinjen til Lett-Tak Wood med maskiner fra Triweco. (Foto: Lett-Tak)

Lett-Tak Systemer AS har satt seg ambisiøse mål innenfor bærekraft, inkludert ISO 14001-sertifisering og utvikling av en miljøkalkulator i samarbeid med Bergfald. – Denne kalkulatoren vil gjøre det enkelt å beregne klimaavtrykket til våre produkter, fra produksjon til gjenbruk” sier Aas.

Gjennomførte omfattende tester

Prosjektet med å utvikle den nye produksjonslinjen startet i 2020, og har involvert et nært samarbeid med leverandører som Metsä og teknologipartnere som Triweco og Mixon.

– Vi har gjennomført omfattende tester for å sikre at takelementene oppfyller de høyeste standardene for kvalitet og ytelse, sier Thor-Inge Karlsen, produksjonssjef hos Lett-Tak.

– Dette har inkludert alt fra klimatiske tester til logistikkutfordringer, og vi er stolte av resultatet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *