(Illustrasjonsfoto: Norsk Håndverksinstitutt)

Spennende praksis for unge tradisjonshåndverkere

Norsk Håndverksinstitutt og prosjektet Ungt tradisjonshåndverk søker håndverkere fra 18 til 25 år til seks måneders spennende praksis på et museum.

Er du en ung håndverker (18–25 år) med interesse for tradisjonshåndverk – vil du prøve deg som museumshåndverker?

Praksisplasser i hele landet

Ungt tradisjonshåndverk begynte som et pilotprosjekt på Østlandet i 2021, men ordningen er nå utvidet til å gjelde hele landet. Innen utgangen av 2025 skal 30 unge håndverkere hospitere på museer i hele Norge. Sparebankstiftelsen DNB har støttet prosjektet med nær 9 millioner kroner og gjort denne storsatsingen mulig.

I år søkes det etter håndverkere til seks måneders spennende praksis på et museum. Du bør ha svennebrev/fagbrev eller være i et lærlingeforløp.

Tidspunkt for oppstart er vår/tidlig høst. Norsk Håndverksinstitutt forsøker i utgangspunktet å koble museer med hospitanter som bor i samme region, men du kan bli tilbudt en stilling på en annen kant av landet.

Flere plasser til unge tømrere

Det er behov for mange typer håndverkere på et museum, for eksempel maler, murer, smed, tømrer, tekstilhåndverker, treskjærer, sølvsmed, båtbygger, skomaker og andre. Kanskje finner Norsk Håndverksinstitutt et prosjekt som passer nettopp deg og ditt fag? Er du interessert eller ønsker informasjon, bør du kontakte insituttet på Lillehammer.

Unge tømrere kan sende en åpen søknad eller søke spesifikt på to aktuelle hospitantstillinger ved Rørosmuseet eller Villa Fridheim på Buskerudmuseet.

Praksisplasser søker du på her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *