Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre signerer intensjonsavtalen med partene i arbeidslivet. (Foto: NFD)

Næringslivet må ta de største utslippskuttene

– For å nå de ambisiøse klimamålene våre, må vi ha næringslivet med på laget. Det er her mye av utslippskuttene skal tas, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Nylig signerte han og næringsminister Jan Christian Vettre en avtale om klimapartnerskap med NHO, Virke, LO og flere arbeidstakerorganisasjoner.

– Tettere samspill og sterke partnerskap er avgjørende for å få fart på den grønne omstillingen i næringslivet, og ikke minst, lykkes med det grønne industriløftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Drøfte løsninger for bedriftene

Avtalen skal legge til rette for bransjevise klimapartnerskapsavtaler med næringslivet. Klimapartnerskap betyr at regjeringen og partene i arbeidslivet skal drøfte hvordan bedriftene i ulike bransjer kan kutte i sine klimagassutslipp, og gjennomføre andre klimatiltak på en mest mulig effektiv måte.

Klimapartnerskapet skal legge til rette for en strukturert dialog mellom stat og næringsliv på bransjenivå innenfor et fast rammeverk. Det skal bidra til grønn omstilling i næringen, energi- og ressurseffektivisering og en sirkulær økonomi. Det har vært en forutsetning for å inngå intensjonsavtalen at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er involvert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *