– I Bygger´n er vi forsiktige optimister

– 2023 gir en korrigering i markedet, men vi har lange briller og tror på mer aktivitet på sikt, sier direktør Arne Reinertsen på Bygger´n Årskongress i Trondheim.

Her taler Reinertsen til 400 ansatte i Bygger´n, forhandlere, leverandører og samarbeidspartnere. Til Byggmesteren gir han en kort status for fjoråret og kjedens strategi for 2023:

– Det er bra med forespørsler, men markedet virker som det bruker lang tid på å forplikte seg til nye prosjekter, sier Reinertsen.

Les også: Bygger´n kåret sine beste

Et avventende marked

Akkurat nå viser E. A. Smiths tall at byggevaresalget holder seg ganske stabilt i kroner mot samme periode i 2022, men volum både i antall artikler og i kilo er litt ned.

– Fallende boligsalg kan gi svakere aktivitet ganske raskt, kombinert med inflasjon på kostnadssiden og økt skattetrykk. Samtidig synes vi at vi er bra trimmet og posisjonert for svingningene. Den største utfordringen fremover blir nok at ordrereserven til proffen krymper hvis ikke det skapes nok trygghet til at det settes kapital på nye prosjekter, sier Reinertsen til Byggmesteren.

Administrerende direktør Arne Reinertsen i E. A. Smith taler på Bygger´n Årskongress 2023. (Foto: Bygger´n)

Han ser at markedsutviklingen allerede har fått en del konsekvenser i form av rasjonaliseringstiltak i bransjen.

– Vi gjør også noen tilpasninger på varehus der vi ikke tjener penger, men vi har i all hovedsak lange briller. Det vi er rimelig sikre på er at store fall i igangsetting tilslutt gir boligprisgalopp. Hverken fallet eller galoppen ser vi at er særlig bra for markedet, påpeker Reinertsen.

Han er forsiktig optimist.

– Det ligger i kortene at 2023 gir en korrigering, men utover det er vi forsiktig optimister. Vi tror inflasjonen, i alle fall i vår bransje, er fallende og vi det gir en flatere rentebane og mer aktivitet på litt sikt, sier direktør Arne Reinertsen.

Samler og skjerper kjededriften

Kjededirektør Øyvind Eidem i Bygger´n er tydelig på hvilke kamper som skal vinnes i år.

Kjededirektør Øyvind Eidem i Bygger´n samler og skjerper kjededriften. (Foto: Bygger´n)

– Vi digitaliserer vareflyt i stor og sofistikert skala, blant annet for å kunne levere komplette miljødata til kundene våre, vi bygger også en mer selgende organisasjon og tar dermed en større markedsandel hos de regionale proffkundene i våre kjernemarked med hele bredden av vårt tilbud, forklarer Eidem.

Han mener at kjeden har rustet seg godt til å møte årets markedsutfordringer.

– Vi må si at vi begynner å bli veldig fornøyd med samarbeidet og samhandlingen internt i kjeden og skal jobbe stadig mer som ett Bygger´n i tiden fremover, oppsummerer kjededirektør Øyvind Eidem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *