Fagskoleutdanningen har gitt meg nye muligheter, forteller Jonas Røgeberg.

Jonas så en mulighet da han ble sulten på ny kompetanse

– Fagskolen var en god mulighet da jeg ville styrke kompetansen etter noen år som tømrer i Oslo, sier Jonas Røgeberg (27).

– Den toårige fagskoleutdanningen er myntet på praktikere som har kunnskap fra en byggeplass, og er en fin mulighet til å bygge videre på kompetansen jeg allerede hadde, sier Røgeberg.

Nå er han prosjektfunksjonær i Oslo Byggentreprenør der han også gikk læretida si.

Utdanningen han tok ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik, dekker et bredt spekter av kompetanse som er viktig for byggenæringen. Den gir mange muligheter og kan brukes i mange deler av bransjen, forteller han.

Les også: Mange utdanningsmuligheter for tømrere

Bred utdanning

– Fagskolen er en kombinasjon av leder-, ingeniør- og administrativ utdanning. Man lærer blant annet bedriftsøkonomi, byggeteknisk matematikk, logistikk rundt driften av byggeprosjekter, tegning og BIM (Bygningsinformasjonsmodellering). Vi hadde også tverrfaglige emner, hvor vi lærte om andre fagfelt, som rør og strøm. Så får man en viss innsikt i andre deler av bransjen så det er lettere å samarbeide med forskjellige fagfolk.

Fagskoleutdanningen gir mange spennende arbeidsmuligheter. Det kan være som prosjektleder, med administrasjon eller med tegning, 3D-modellering og dimensjonering av bygg. Dessuten gir utdanningen gode forutsetninger for å starte eget firma.

 

Driver stor byggeplass

Som prosjektfunksjonær, jobber Røgeberg nå med driften av et stort byggeprosjekt i Oslo sentrum, med omkring 100 håndverkere i arbeid. Rundt 30 av dem er fra Oslo Byggentreprenør. Sammen med en prosjektleder og tre anleggsledere har Røgeberg ansvar for driften, og det administrative arbeidet i prosjektet.

Når bygget er ferdigstilt, skal det bestå av kontorer, restauranter, barer, et treningssenter, og et konferansesenter.

 

Nytt ansvar

Med den nye utdanningen har han fått en rekke nye ansvarsområder på byggeplassen. Han har vært med på å lage framdriftsplan og har fått ansvar for å bestille materialer og tjenester fra andre bedrifter. I tillegg har han ansvar for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og kvalitetssikring. Røgeberg jobber med digitale tegninger som han tar mål av, og videreformidler til tømrerne.

– Jeg kommuniserer mye med aktører i andre fag. Jeg har blant annet bestilt kraner og lifter og et firma som er spesialisert på å skanne betongvegger etter armeringsjern. Det er oppgaver vi ikke har utstyr og kompetanse til å gjøre på egen hånd, forteller han.

Oslo Byggentreprenør er hovedbedrift på prosjektet. Som en del av HMS-arbeidet, går Røgeberg jevnlig vernerunder, hvor han passer på at alt gjøres etter boka og at sikkerheten er god. Han går også runder hvor han dokumenterer arbeidet som er gjort.

– Kvalitetssikring er en viktig del av jobben. Jeg lager sjekklister, tar bilder og sørger for at vi har dokumentasjon på at alt er bygd riktig, sier han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *