Kongeinngangen på Nidarosdomen. (Foto: Nidarosdomen)

Nye dører til Nidarosdomen

I disse dager samles arkitekter, historikere, håndverkere, kunstnere og studenter i Erkebispegården i Trondheim for å snakke om kirkedører.

Seminaret markerer startskuddet for utredningen og utviklingen av nye dører til Nidarosdomens vestfront.

Lærer av eldre kirkebygg

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har invitert til et todagers seminar i Erkebispegården 10. og 11. november. Seminaret vil handle om nye dører i gamle kirker. Det vil bli en rekke foredrag fra ulike fagfolk fra inn- og utland, om blant annet nye og gamle kirkedører, symbolbruk, funksjoner og utførelse. Marie Louise Anker, prosjektleder for utvikling av nye dører på Nidarosdomens vestfront ser frem til to dager med erfaringsutveksling, nyttige diskusjoner og ny kunnskap.

Nidarosdomens vestfront. (Foto: Nidarosdomen)

– Vi vet veldig lite om hvordan de opprinnelige dørene i den vestlige delen av katedralen var utformet, sier Marie Louise. Noe kan vi lese ut fra spor i murverket, resten er gjetning. Derfor trenger vi å lære fra blant annet andre gamle og større kirkebygg i Norge og Europa. Det er både hyggelig og veldig nyttig at arkitekter og forskere med kunnskap om andre norske kirker og europeiske katedraler, har takket ja til å holde foredrag på seminaret.

Den store gaven

I mai i år mottok Nidarosdomen en generøs gave på hele 5 millioner kroner fra Tore og Lida Maske. Ekteparet ønsker at gaven skal brukes til nye dører i portalene i Nidarosdomens skip. Gaven er gitt åpent. Det eneste kravet er at dørene skal lages i NDRs egen Bygghytte, og at det skal avholdes en konkurranse om utformingen.

Dører i Nidarosdomen. (Foto: Nidarosdomen)

– Vi har som mål at de nye dørene skal lages i Bygghytta vår, sier Marie Louise. Bygghytta ved NDR ble i 2020 skrevet inn i på UNESCO liste over gode bevaringspraksiser av immateriell kulturarv. Det er derfor viktig for oss at vi både bevarer og utvikler denne praksisen. Nye dører kan lages i gammel tradisjon og likevel med nytt uttrykk eller med gamle metoder på en ny måte.

Midlertidige dører fra 1930

Dagens dører i skipet i Nidarosdomen har preget katedralens fasade i snart hundre år. Disse dørene ble laget som en midlertidig løsning i forbindelse med 900 års makeringen for Olav den helliges død i 1930. Konstruksjonen er enkel og skulle bare dekke behovet for en kortere periode inntil skipet var helt ferdig. Dørene er trekkfulle, noe som er særlig uheldig for Steinmeyerorglet, som er følsomt for svingninger i temperatur og fukt.

Kongeinngangen på Nidarosdomen. (Foto: Nidarosdomen)

– I tillegg til at dørene er trekkfulle, er det uheldig at den store midtportalen som nesten er seks meter høy, bare lar seg åpne i to meters høyde, sier Marie Louise. Den store midtportalen på Vestfronten brukes kun i seremonielle sammenhenger som for eksempel ved bispeinnvielser og kongebesøk. Det hadde jo vært flott om vi kunne åpne hele portalen ved slike høytidelige feiringer.

NDRs direktør, Bjørgvin Thorsteinsson er også begeistret over å sette i gang prosjektet med å utforme nye dører til Nidarosdomen.

– Vi i NDR, sammen med vårt styre, antikvariske myndigheter, Nidaros domkirkes sokn og Den norske kirke, ser frem til å starte opp en prosess som vil både oppgradere og løfte frem den flotte nasjonalhelligdommen – fra både innsiden og utsiden av kirken, sier Bjørgvin. Lengselen etter – og behovet for å få inn nye dører, har vi hatt lenge. Vi har imidlertid måtte prioritere andre og viktigere behov i restaureringen. Vi er derfor henrykt over gaven vi har fått, som gir oss håp om at vi kommer i mål med nye dører før nasjonaljubileet i 2030.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *