Kristiansand kommune har et høyt klimafokus, og prosjektet har lagt vekt på gjenbruk, miljøgevinst og innovasjon. Bygget vil derfor bestå av utstrakt bruk av massivt tre. (Illustrasjon: Norconsult)

Fornyer barneskolen i Kristiansand med elementer

Til skolestart 2024 møter 500 barn i Kristiansand opp til en splitter ny barneskole på Lund – bygget av Veidekke med elementer fra LSE Byggesystemer.

Kristiansand kommune skal bygge ny Wilds Minne skole og flerbrukshall på eksisterende tomt .

Komplett leveranse

Skolen skal oppføres hovedsakelig i massivtre og limtrekonstruksjoner, og dette gjenspeiles i arkitektur, bygningskomponenter og i materialvalg ellers. De miljøvalg som er gjort skal være synlige både for elever og lærere, men også for byens befolkning og nabolag. Ved bruk av massivtre i mange av de innvendige vegger er det en forutsetning at bærende vegger av massivtre har kontinuitet gjennom alle etasjer, skriver Norconsult.

Wilds Minne skole blir på ca. 6 000 m2, i tillegg til en flerbrukshall på 3 500 m2 med næringslokaler i første etasje. (Illustrasjon: Norconsult)

Veidekke er totalentreprenør på byggeprosjektet, og har inngått en avtale med LSE Byggesystemer om komplett levering og montering av prefabrikkerte ytterveggselementer i bindingsverk. Elementene kommer ferdig kledd med trekledning og plater, innsatte vinduer og isolasjon.

– Det er ikke første gang Veidekke samarbeider med LSE, men det er mitt første prosjekt med dem. Og så langt har samarbeidet gått fint, sier Tor Harald Ihme, anleggsleder hos Veidekke.

Limtre og massivtre

Skolebygget oppføres i 3 etasjer og en inntrukken 4. etasje med teknisk rom. Skolebygget har en tydelig sonedeling med trinnarealer mot vest og fellesfunksjoner mot øst mot hallen. Fra hovedinngang kommer man rett inn i skolens «hjerte» med aula og sitteamfi, musikkrom, bibliotek og verksteder.

Fra amfi og 2. etasje kommer man via bro over til flerbrukshallen, med garderober, treningsrom og sosialt rom. Trinnarealene ligger i en egen sone mot nord på plan 1 og 2, samt hele plan 3. Hvert trinn har desentraliserte innganger, sier Norconsult.

Riving av eksisterende bygg ble påbegynt i mai, og byggearbeidene starter i august. LSE skal levere sine elementer i mars 2023. Kontrakten med LSE har en verdi på i overkant av 15 millioner inkl. mva, skriver leverandøren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.