Under årets kampanje vil bla. tusenvis av lærebedrifter over hele landet få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere. (Foto: World Skills Norway)

Spør ti tusen om de vil bli lærebedrifter

Læreplassjeger-kampanjen 2022 starter 9. juni og vil pågå gjennom sommeren og godt utpå høsten. Målet er å få mange flere læreplasser i hele landet, sier WorldSkills Norway.

Målet er å rekruttere flere læreplasser og lærebedrifter. Kampanjen arrangeres i samarbeid med fylkeskommuner, opplæringskontor, organisasjoner og skoler.

Potensielle bedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no

10.000 bedrifter får brev i sin postkasse

– I de kommende dager vil 10.000 bedrifter over hele landet vil få tilsendt en informasjonspakke i brevs form fra Læreplassjeger-kampanjen 2022. Potensielle lærebedrifter blir oppfordret til å ta inn sin første lærling, mens eksisterende lærebedrifter blir spurt om de har mulighet til å ta inn én lærling til, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

Han mener at de hele tiden må jobbe med to ting:

– Skal Norge skaffe 90.000 nye fagarbeidere innen 2035, så må vi tenke 2 tanker samtidig: Vi må både få flere til å søke yrkesfag, samtidig som vi må fremskaffe flere læreplasser, sier Valstad.

78 prosent av søkerne fikk læreplass i 2021. Det er en økning fra 76 prosent i 2020, og er også litt høyere enn i 2019. – Dette er positive tall, spesielt med tanke på at vi i denne perioden har vært gjennom en pandemi som gjorde det krevende for bedrifter å holde på lærlinger, mener daglig leder.

– Samtidig vet vi at Norge trenger flere fagarbeidere og vi må sørge for at flere velger å ta fagbrev i årene fremover. Derfor må vi ta på alvor at det fortsatt er for mange som hvert år ikke får læreplass. Det var 21.600 elever som søkte læreplass i 2021. Når 12 prosent av disse ikke fikk læreplass, så tilsvarer det 2.592 elever som ikke får fullført sin yrkesfagutdanning og skaffet seg et fagbrev.

– Lokale tilpasninger i årets læreplassjeger-kampanje

Bjørnar Valstad sier at det nye i Læreplassjeger-kampanjen 2022 er fokus på lokal tilpasning:

– Målet med årets Læreplassjeger-kampanje – og da særlig den digitale delen av kampanjen – er å målrette oss inn mot akkurat de fag som vi ser trenger flere læreplasser. Derfor mener vi at alle fylkeskommunene burde være med på Læreplassjeger-kampanjen, selv om kanskje noen enkeltfylker føler at den største utfordringen ikke er å skaffe flere læreplasser, men flere søkere til yrkesfag.

– Vi ser at vi i samtlige 11 fylker har visse fag hvor vi mangler læreplasser, og der bør man jobbe målrettet med å tette de hullene.Jakten på læreplasser bør sånn sett være en årlig og kontinuerlig innsats. Fra mitt ståsted blir det feil dersom vi på overordnet nivå sier at i år trenger vi ikke å jakte på flere læreplasser, men kun fokusere på å få flere til å søke yrkesfag. Jeg mener veldig bestemt at vi må tenke 2 tanker samtidig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.