Verktøyet viser hvilke krav og preaksepterte ytelser fra TEK17 § 12-14 som gjelder din trapp. (Illustrasjonsfoto: iStock / DiBK)

Veileder til enklere prosjektering av trapper

Direktoratet for byggkvalitet lanserer Trappesjekk, en digital veileder som gjør det enklere å prosjektere trapper til nybygg.

– I direktoratet arbeider vi kontinuerlig med digitalisering av regelverket og byggesaksprosessen for å få mer effektive søknads- og byggeprosesser. Derfor har vi laget flere digitale løsninger, sjekklister og veivisere som gir bedre beslutningsstøtte for kommuner, privatpersoner og næringen, sier direktør Per-Arne Horne. 

Kompliserte trapper

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gir råd til både byggenæring og byggesaksbehandlere. Årlig mottar direktoratet en rekke spørsmål om prosjektering av trapper.  

 – Det finnes mange forskjellige trappetyper som alle har ulike krav knyttet til seg. Mange sliter med å finne ut akkurat hvilke krav som gjelder en bestemt trappetype. Vi har derfor laget et verktøy som skal gjøre det enklere å finne og forstå reglene i trappeparagrafen i det byggtekniske regelverket, TEK17, sier Horne. 

Det nye digitale verktøyet Trappesjekk er enkelt og effektivt. Ved å be om svar på et fåtall spørsmål om plassering og bruksområder, får brukeren en liste over hvilke krav i trappebestemmelsen som gjelder. Listen vil angi hvilke krav en bestemt trappetype har til for eksempel trappebredde, trinnstørrelse, håndløpere og tilgjengelighet.  

 – Vi håper brukerne opplever at verktøyet bidrar til en mer effektiv prosjektering. Vi har lagt vekt på å forklare og illustrere de ulike kravene basert på spørsmål og innspill vi har fått fra fagpersoner under utarbeidelsen av verktøyet, sier Horne. 

Mer digital veiledning

I løpet av 2022 vil flere digitale veiledere om det byggtekniske regelverket komme på plass. I tillegg skjer det hele tiden nyvinninger i samarbeid mellom DiBK og ulike næringsaktører når det gjelder digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Horne trekker fram viktigheten av å arbeide sammen med byggenæringen. 

– Digitalisering vil være sentralt for utviklingen av byggenæringen. Det handler ikke bare effektivitet i prosjektering og søknadsprosesser, men vil være avgjørende for om vi klarer å utvikle en bærekraftig næring, sier Horne som lover at mer digital veiledning er på trappene, sier direktør Per-Arne Horne.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *