Stipendiatstillingene skal gi tradisjonshåndverkere mulighet til å drive praktisk fordypning, forskning og formidling innenfor eget håndverk. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk.

Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag, skriver instituttet.

Les også: Praksisplasser for unge i tradisjonelle håndverksfag

For de som vil lære mye mer

Norsk Håndverksinstitutt søker håndverkere med solid faglig bakgrunn; svennebrev / fagbrev eller tilsvarende, i tillegg til praktisk yrkeserfaring. Som håndverker bør du være faglig nysgjerrig og ønske å fordype deg i håndverket ditt.

Søkere må disponere eget verksted og ha en langsiktig plan for hvordan man vil videreføre og formidle resultantene sine etter endt stipendiat.

Stipendiatstillingene skal gi tradisjonshåndverkere mulighet til å drive praktisk fordypning, forskning og formidling innenfor eget håndverk. Håndverksinstituttet har per i dag 6 stipendiater med prosjekter innenfor ulike håndverk. Alle stipendiatene samles flere ganger i året og vi oppfordrer sterkt til samarbeid på tvers av fag.

I Håndverksinstituttets arbeid med å ta vare på håndverkskunnskap, er det viktig å bygge kunnskap på et høyere utøvende nivå. Stipendiatordningen er derfor ment for håndverkere som holder et høyt faglig nivå, har kompetanse tilsvarende fag/svennebrev og som har lengre erfaring innenfor sitt håndverk.

Søknadsfristen er 1. mars og du kan lese hele utlysningen her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.